• อ่านแบบ เขียนแบบ และทำ shop drawing
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนแบบได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD LT2016

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปวส สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม
 • สามารถทำ Autocad ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1-3 years in related fields
 • Exeriences in Oil&Gas, Refinery or related
 • AutoCad in 2D&3D

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ : ชาย / ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานตามขั้นตอนระบบการบริหารโครงการ
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ได้คุณภาพ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • คำนวณการถอดแบบ bar cut list

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานแม่พิมพ์ได้
 • สามารถเขียนแบบ 3 มิติ (แบบแม่พิมพ์พลาสติก)
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำและจัดเก็บแบบก่อสร้างโครงการ
 • ศึกษามาตรฐานที่ระบุตามแบบ Spec
 • เข้าร่วมประชุมงานเขียนแบบก่อสร้างโครงการ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบ Shop Drawing, Fabrication Drawing
 • เขียนแบบงานสถาปัตย์
 • ปวช. ขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม หรือก่อสร้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเขียนแบบก่อสร้าง, สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ทางด้านเขียนแบบงานวิศวกรรม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถทำงานโครงสร้าง / สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคารสูง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี , ประสบการณ์ 5 ปี
 • การศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้

03-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช/ปวส. ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
 • เขียนแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

03-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบแสดงรายละเอียดงานหลังคาเหล็ก
 • เขียนแบบรายละเอียดงานแปลน
 • มีประสบการณ์กับงานหลังคาเหล็กอย่างน้อย 1 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง+สถาป้ตย์, Shop Dwg
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
 • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

02-Dec-16

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม
 • เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม

02-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างอลูมิเนียม
 • เพศ ชาย-หญิง
 • สามารถทำงานวันเสาร์ เว้นเสาร์ ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างอลูมิเนียม
 • เพศ ชาย-หญิง
 • สามารถทำงานวันเสาร์ เว้นเสาร์ ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. , ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบด้านเขียนแบบ
 • อายุ 25-35
 • เงินเดือนตามตกลง

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Draftsman

Sit Engineering System Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • เขียนแบบ Shop Drawing (แบบใช้ในการก่อสร้าง)
 • รับผิดชอบงานเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
 • เขียนและอ่านแบบ ได้

02-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

02-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีความใส่ใจ และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบ แก้ไขแบบ
 • ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการเขียนแบบออกแบบได้ดี
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับช่าง

02-Dec-16

 

Applied
 • สามารถเคลียร์ shop drawing ได้
 • เขียนแบบก่อสร้าง งาน scale ไม่เกิน 7 ชั้น
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้คล่อง

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ของตนเอง

02-Dec-16

 

Applied
 • Vocational Certificate or Higher, or any related f
 • 1-3 years experience in Draftsman in M&E System
 • Able to operateAutoCAD,Good Connection with people

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

02-Dec-16

 

Applied

Draftsman M&E

Syntec Construction Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • เขียนแบบ งานระบบ
 • ตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องของการติดตั้ง งานระบบ
 • ติดต่อสั่งซื้อ ประมาณราคา งานระบบ ฯลฯ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส. (ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม หรือโยธา)
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเคหะภัณฑ์ไม้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี และสามารถออกต่างจังหวัด
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Sketcup, Autocad

02-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างอลูมิเนียม
 • เพศ ชาย-หญิง
 • สามารถทำงานวันเสาร์ เว้นเสาร์ ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างอลูมิเนียม
 • เพศ ชาย-หญิง
 • สามารถทำงานวันเสาร์ เว้นเสาร์ ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเขียนแบบก่อสร้าง,งาน Drawings
 • 2D Autocad 3D Max Sketup
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบด้านโครงสร้าง สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • จัดทำ DRAWING และ AS - BUILT ได้

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนแบบ 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบแก้ไขแบบ โดยใชโปรแกรม UG
 • มีพื้นฐานด้านโปรแกรม UG
 • มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ในการทำงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านโครงสร้างและสถาปัตย์เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม autocad , sketchup
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถเขียนแบบ Shop Drawing , As built drawing

01-Dec-16

 

Applied
 • Draftman and AutoCAD
 • drafting, drawing , construction ,civil, structure
 • Power

01-Dec-16

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบ Drawing ได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
 • ต้องมีทักษะการปฏิบัติงานทางช่างเทคนิค

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 26-40 ปี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

01-Dec-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 18 -30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
 • ใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor in Mechanical Engineering.
 • Experience in CAD software and SolidWorks.
 • Good communication in English.

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการเขียนแบบและวางระบบข้อมูลต่างๆ
 • จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน sketch up

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล