• ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก ด้านธุรกิจการบิน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี
 • มีคุณสมบัติและความพร้อมเป็นอาจารย์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นวิศวกร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • เวลางานที่ยืดหยุ่น

22-Oct-16

 

Applied
 • Excellent subject knowledge
 • Ability to teach across all age ranges
 • Lesson planning and preparation

21-Oct-16

 

Applied
 • Teaching students at all levels
 • Part time and Full time positions available
 • Teaching business and management related subjects

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PhD is required
 • faculty should be research active
 • teach core and introductory courses in psychology

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ph.D or Doctorate Degree in Business or relate
 • Having a minimum of 3-5 years teaching experience
 • Having a Research Publication in the last 5 years

18-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Law
 • Willing to work in Education Sector
 • Good command in English

10-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล