• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • งานบุคคล ด้านฝึกอบรม สรรหาว่าจ้าง และเงินเดือน
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Human Resource

TOM N TOMS HOLDINGS CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Head of Humance Resource
 • Regional HR Head
 • SE Asia Market

21-Oct-16

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Human Resources or related
 • Minimum 5 years experience in HRM&HRD
 • Good command English

21-Oct-16

 

Applied
 • Experience as a senior HR generalist.
 • Experience of managing other HR team members.
 • Experience of using HR tools and techniques.

19-Oct-16

 

Applied
 • 8 to 15 years' related experience in HR Strategic
 • Knowledge of organizational development theory
 • Masters' degree or equivalent

19-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานบุคคล
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of HR and Administration

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Head of HR and Administration
 • Bangkok
 • Financial Services

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant HR Manager
 • Employee relation
 • Humanresource Supervisor

17-Oct-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล