• Degree in Information System
  • Experience in customer support
  • TOEIC score of at least 855

21-Oct-16

 

Applied
  • มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • มีความรู้ในด้านงานการเงินเป็นอย่างดีจะพิจารณา

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล