• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • credit Control,Supervisor
  • SAP ERP
  • งานเครดิต บริหารทีม

07-Dec-16

 

Applied
  • Accounting
  • Bachelor Degree
  • Work at Srinakarin

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล