• มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล