• Background in manufacturing
  • Experiences in planning or scheduling
  • Bachelor degree in Business Administration

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
  • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล