• Bachelor’s Degree in any related field
 • Demonstrate good teamwork
 • Working understanding of ISO

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • mechanical design experience
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • Good command in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • CNC machine,CNC design
 • Mechanical Engineer
 • CNC milling,Lathe,Wire cut

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Engineer, 1-5 y exp design
 • Good in Solid Work and Auto CAD

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 22-27 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 0-3 y exp Production
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 5 days working
 • Free shuttle bus support
 • Food leading Company

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใช้งานโปรแกรม Auto Cad , MS office ได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมพลังงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อยทางด้านระบบการจัดการพลังงาน
 • ติดตามข้อมูลการใช้พลังงาน วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years
 • Can work at Ayutthaya

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare and issue specification for raw material
 • few year of experience in technical, laboratory
 • Bachelor’s degree or higher in Chemical,

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.-ป. ตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • ประสบการณ์ในสายงานเหมืองแร่ 5 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ควบคุมบริหารงานระบบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.ท่ามะกา
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree / Master degree in Engineering
 • Preferable in electrical, mechanical or related
 • Good command of English is preferred

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Operate and set up machining center
 • New graduate are welcomed
 • Might have training in Japan

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ไฟฟ้า , ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ดูแลบำรุงรักษาเครน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Engineer
 • วิศวกรเครื่องกล
 • วิศวะ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years’ experience and more in semiconductor.
 • Assembly process or related field with new product
 • Packaging design,equipment and process development

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical / Industrial Engineering / Electrical.
 • SOP accountability and implementation.
 • Good command of English.

05-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลงานในส่วนงานวิศวกรรม
 • ทำงานภายใต้ระบบ ISO 50001
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ทำงานภายใต้ระบบ ISO 9001:2008

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Process or Production Engineering.
 • To performing Prototype sample
 • Conduct Process Transfer to Operation

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

05-Dec-16

 

Applied
 • 5 years experiences in Facilities management
 • Degree or higher in Mechanical or Electrical
 • Good command of English and computer literacy

05-Dec-16

 

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

05-Dec-16

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับด้าน Engineer 5 ปี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • NPI builds logistic management
 • NPI lead time monitoring
 • New Product Introduction

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree Engineering of Civil, Mechanical
 • 2-3 years relative experience in an electronic
 • Sourcing or Purchasing experience is a plus

05-Dec-16

 

Applied
 • Aged between 22-30 years old
 • Degree or higher in mechanical, electrical
 • Having experience as a QA Engineer is an advantage

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

05-Dec-16

 

Applied
 • Experience in quality engineer.
 • Understand ISO9001:2008 and Quality Management.
 • Good command of spoken and written in English.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management, Lean and Six Sigma
 • Knowledge Management
 • SQL, xxx.NET, C#, JAVA and JAVA script

04-Dec-16

 

Applied
 • Oracle ASCP, Demantra, Rapid Planning (RP) & APCC
 • Purchasing, Inventory, BOM & Routing
 • Supply Chain Management application system

04-Dec-16

 

Applied
 • Experience; SAN, NAS, DAS, IIS, AD, DHCP
 • Operating system, Windows platform, UNIX, Linux
 • VMWare Server/ESX or Microsoft HyperV/Virtual

04-Dec-16

 

Applied
 • Design control circuit of machines
 • Improve production system
 • Analysis and improvement Productivity

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • 5 years experience in EMS
 • Good command in English

03-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Industrial
 • 3 -10 year in electronic manufacturing
 • Experience in Overall program manage skill

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรม
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต/อุตสาหกรรมศาสตร์

02-Dec-16

 

Applied
 • 2 or more years working experience
 • Good understanding of Cat.5E UTP
 • Holding a valid CCNA or HCNA, CCNP or HCNP

02-Dec-16

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรควบคุม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Engineering, Science
 • 1- 3 years of work experience in pre-assembly IC
 • Good English communication

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age between 22-30 years old
 • degree or higher in Safety Engineer, Occupational
 • 1-2 years of experience in safety manufacturing

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล