• ทำหน้าที่ธุรการแผนก, รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า
 • การศึกษา ปวส หรือ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree of Instrument
 • Basic Instrument Engineer Knowledge
 • Microsoft office skills, Auto-Cad, and SAP

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกร หรือ กำลังดำเนินการสอบ

09-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน
 • ดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ

09-Dec-16

 

Applied
 • Repair service
 • Programming
 • Installation machine

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสุภาพ เรียบร้อย

07-Dec-16

 

Applied
 • Signallling Maintenance Experience
 • Preventive & Corrective Maintenance for Signalling
 • providing rectification to all failures

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

วิศวกรโทรคมนาคม

Stepwise Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย หญิง ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม
 • เป็นผู้มีมานะ ขยัน ต้องการความก้าวหน้า

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science or e
 • Several years of experience in Linux environment.
 • Experience with Linux servers in virtualized envir

06-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักความท้าทาย ไม่กลัวงานหนัก

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล