• Bachelor or Master Degree in Engineering
  • 2-5 years direct experience in Electronic
  • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
  • ประสบการณ์ในงานการบริหารโครงการไม่ต่ำกว่า 3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
  • CCNP, CCIE, JNCIA, JNCIS, JNCIP, CISSP
  • Switch, Router, WLAN, Firewall, IPS
  • OSPF, BGP, MPLS, WLAN, Firewall

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล