• เขียนแบบ โดย โปรแกรม AUTOCAD
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและตั้งใจทำงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-30 years old
 • 1-3 years experience in production of designing
 • Experience in development cooler/freezer products

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล
 • สามารถดูแบบเป็น แก้ไขแบบหน้างานได้
 • สามารถเขียน Auto Cad 3D หรือ Auto desk

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • mechanical design experience
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • Good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • ใช้โปรแกรม AUTO CAD / BASIC
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • กำหนดมาตรฐาน, งาน Approve และ ทดสอบ วัสดุ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/Female, Age 24-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Engineer, 1-5 y exp design
 • Good in Solid Work and Auto CAD

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Mechanical Design Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Construction Engineering, HVAC, plumbing
 • Mechanical Engineer License, Estimation
 • Autocad, Microsoft Office

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ME in Mechanical/Automation or Electro-Mechanical
 • 5 -8 years experience in Automation Design Tool
 • Knowledge of MCAD, preferably in Ideas Modeling

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Housing Allowance
 • Free Shutle bus
 • Medical Insurance

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สร้างแบบจำลอง 3D CAD
 • ออกแบบ เขียนแบบเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ, วิศวเครื่องกล
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถอ่านแบบ เขียนแบบได้เป็นอย่างดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in IC products and Electronic device.
 • Experience in IC, Mixed-Signal IC, SOC product.
 • Experience in large digital design in RTL.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineer.
 • Technical knowledge in cable design is preferable.
 • Good command of spoken and written English.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรออกแบบเขียนแบบโครงสร้าง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Masters’ Degree in Engineering
 • 4 years’ experience in a manufacturing
 • Strong analytical and problem solving skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience as a designing engineer
 • using auto CAD
 • Not over 40 years old

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design Engineer
 • CATIA
 • Automotive design

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in electrical or related
 • at least 5 years experience in electrical design
 • good command in English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 3 years experience in fire or safety engineering.
 • Knowledge of safety in process design legislation.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CAD/CAM Design Engineer

SWS Motors Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • ออกแบบแม่พิมพ์ Jig Fixture
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • Solidworks

05-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality, 24 - 35 years old
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • Good command of English

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส,ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลโรงงาน ,เครื่องยนต์
 • เพศ ชายอายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in Electronic Engineering
 • Good command in English or Japanese
 • Can read drawing and design by 3D CAD(any CAD)

05-Dec-16

 

Applied

Mechanical Design Engineer

Manpower Group

กรุงเทพมหานคร

 • Mechanical Design Engineer
 • Working with CMs,OEMs, designs partners and custom
 • DFX (Assembly, Test, Service Ability)

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical,Tool,Industrial
 • Layout lamp (Product) suit for styling &regulation
 • New graduate welcome

05-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female / Age 22-25 year old
 • degree of Engineering (Mechanical, Industrial)
 • Experience 0 - 2 years

05-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female , Age 22-24 Year
 • degree is Mechanical, Industrial, Tool Engineering
 • Know about CAD (CATIA V5) program

05-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in factory mechanical system design
 • Possess Level 2 Engineering License
 • Able to speak and write in English

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Software & Hardware development projects
 • Latest technology in high-end electronics products

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age 22-30, Bachelor in Engineering
 • Fresh also welcome / CATIA V5
 • Training in Japan (Long term education)

05-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 years old, Thai nationality
 • 0-5 years experience in Products Design / R&D
 • Bachelor's in Electrical or Mechanical Engineer.

05-Dec-16

 

Applied
 • Pipeline , design, feasibility studies, PMC, FEED
 • projects and oil and gas and onshore , refinery
 • CAESAR II , Autopipe , PipeSim, Engineer

04-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารสำนักงาน เช่น Office

04-Dec-16

 

Applied
 • Design control circuit of machines
 • Improve production system
 • Analysis and improvement Productivity

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Structural Engineer with Master Degree
 • 3 to 8 years’ experience since graduation

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Electrical Engin
 • 2-10 years’ experience in electrical design
 • Working as Electrical Design Engineer

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age 22-28, Bachelor in Engineering
 • Fresh also welcome / 2D,3D CAD
 • Good command in English, Japanese is advantage

03-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, age 23-27 years old
 • Bachelor degree Electrical,Mechanical,Industrial
 • At least 1-3 years Product Design Engineer

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s in Mechatronic, Mechanical Engineering
 • 1-3 years experience in Production, Design
 • Drawing skill as Solid work, Auto cad

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in mechanical engineering
 • 5 years engineering experience;
 • Education and experience with 2D CAD and 3D CAD

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of working experience
 • Mechanical drawing. AutoCad, SolidWorks is a must
 • Excellent in written and spoken English.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • An opportunity to work for the Japanese company
 • Get involved in the expansion of its business
 • work with high stability global scale organization

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years in automotive engineering design
 • Use Catia, Solidwork, CAD-CAM, 2D and 3D Design
 • Good bonus and employee benefits

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล