• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • วิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์ด้านการขาย
 • มีความรู้ด้านสถิติ (Statistics)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree, Engineering is preferable
 • Ability to communicate In English, P.C. literate
 • Compulsory Training Program (MFG-PRO System)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Up to 50K with attractive income/benefit/allowance
 • Working for listed company in Palm Oil Consumption
 • Manage sales target & relation with distributor

21-Oct-16

 

Applied
 • 5 years’ experience in marketing, channel planning
 • Good command in English
 • Master Degree in Marketing, Business

20-Oct-16

 

Applied
 • Fluent in both written and spoken English and Thai
 • 7 years of sales experience in traditional trade
 • University degree related to Business Admin

20-Oct-16

 

Applied
 • sales or marketing analysis
 • 5 years working experience
 • strategic management, or auto finance industry

19-Oct-16

 

Applied
 • Fluent in both written and spoken English and Thai
 • 7 years of sales experience in traditional trade
 • University degree related to Business Admin

18-Oct-16

 

Applied
 • Fluent in both written and spoken English and Thai
 • 7 years of sales experience in traditional trade
 • University degree related to Business Admin

18-Oct-16

 

Applied
 • Sales
 • Product Planning
 • Project Management

17-Oct-16

 

Applied
 • Advance skill in Microsoft Excel,Access
 • Preferable experience in automotive industry
 • Minimum 5 years working experience in after sales

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in channel sales, marketing analysis
 • Degree in Marketing, Statistics, MIS
 • not over 33 years old

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ค้นหาและพัฒนาช่องทางการขายใหม่
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายเพื่อกำหนดเป้าการขาย
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์แผนกลยุทธ์การขาย

17-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล