• ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
 • ปฏิบัติงานประจำ ณ สวทช.(รังสิต) จ.ปทุมธานี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead iOS and Android Developer
 • Experience with iOS, ObjectiveC or Swift, Android
 • Some experiences with streaming media systems

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with an understanding of C# programing
 • An experienced C# Developer
 • Launch new development projects surrounding

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading Food Company in Thailand
 • Convenience transportation (Near BTS)
 • Encourage employee career delopment

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Statistics, Finance
 • 3 years of experience in programming web-based
 • Design and develop databases for Direct Business

26-Oct-16

 

Applied
 • Experienced in selling education IT solutions
 • Able to present and demonstrate products
 • Strong English communication skill

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ27-32 ปี วุฒิป.ตรีอิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-4 ปี มีความรู้ด้านไฟฟ้า
 • ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ และออกทำงานต่างจังหวัดได้

26-Oct-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สัญญาจ้างงาน 1 ปี ปฏิบัติงาน ณ อาคารไทยประกันชีวิต

26-Oct-16

 

Applied
 • Fluent in one of the following programming languag
 • iOS or Android or Windows Mobile Application
 • HTML5, CSS, JavaScript, AJAX, PHP, C#, Objective C

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบัน-ลูกใหม่
 • มุ่งหาโอกาสขยายธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related field
 • 0-3 years of working experience in the programming
 • Age not over 25

24-Oct-16

 

Applied
 • Great Attention to Detail, Pride & Precision
 • Electrical & Mechanical Skills, IT, Engineering
 • Strong English & Communication Skills

11-Oct-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล