• เพศหญิง
 • ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานผู้ป่วยวิกฤต

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการด้านการพยาบาลวิชาชีพประจำแผนก Anti Aging
 • มีใบประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • วุฒิการศกึษา ปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree of Nursing
 • Age under 30 years old
 • New graduates are welcome

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ผ่าตัด, รักษาแผลหลังผ่าตัด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ : สาขาวิชาชีพการพยาบาล-สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านธุรกิจความงาม

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • International Marketing จากรพ.หรือคลีนิกความงาม
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจความงามมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ : สาขาวิชาชีพการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเวชกรรมความงามหรือศัลยกรรมความงาม

24-Oct-16

 

Applied
 • ติดต่อกับแพทย์, เภสัชกร
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่

21-Oct-16

 

Applied
 • หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท หรือสาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบ
 • ประสบการณื 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in nursing
 • Health Claim experience
 • 2 years experience in direct field

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years in nursing experience
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Good Service, Computer literacy is essential

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีวุฒิบัตร / ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีวุฒิบัตร / ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 • ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ในด้านผู้จัดการพยาบาลมากกว่า 5 ปี

19-Oct-16

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • คุณวุฒิ พยาบาลศาสตรบัณฑิต / วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลคลินิกในโรงพยาบาล

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา พยาบาล
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาล

11-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล