• Analyze ASEAN automotive movement
 • Monitor market competition and product competitive
 • Product strategy and product planning

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 26-30 years old
 • Bachelor’s degree in Logistics or related filed
 • At least 3 years of working experience in plann

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 1-2 yrs’ experience in planning management

01-Dec-16

 

Applied
 • Female Age 20-25 years old
 • Diploma or Bachelor Degree in Any field
 • Excellent communication/Interpersonal skills

01-Dec-16

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Prepare and Manage shipment for export product
 • At least 3 years experiences.
 • Fluent in English communication

01-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วางแผนการผลิตประจำวัน
 • ทำรายงานการผลิต

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านระบบ KANBAN อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
 • Production planning
 • ติดต่อประสานงานรับออเดอร์
 • จัดทำและตรวจสอบแผนการผลิต

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Age 20-25 years old.
 • 1-2 years in Experience for production control.
 • Excellent communication/Interpersonal skills.

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล