• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeและ express ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้งาน MsOffice , Internet ได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female age 23 - 30 years old
 • degree in Accounting, Costing or related fields
 • 1 years’ experience about Business Planning

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary: 20,000 – 25,000THB
 • Driving license: Car
 • QuickBooks

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี. สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความรู้ด้านทำบัญชี ภาษี ทำโปรแกรม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female age 24-28, Bachelor in accounting
 • 2-3 years experience in accounting
 • 20,000 -25,000 THB + Benefits + Bonus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Vocation or Bachelor degree in any fields
 • Age not over 30 years
 • Fair command in written/spoken English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • ทำงานตามที่รับมอบหมายได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • อายุ 20 – 40 ปี วุฒิการศึกษาปวส หรือ ปริญญาตรี ทาง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • อายุ 23 - 45 ปี มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน 1 ปี
 • บัญชี สามารถใช้โปรแกรม express ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการสั่งจ่ายเช็คให้ตรงตามกำหนด
 • ปวส.-ปริญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national, age between 25-40 years
 • Bachelor degree in accounting
 • Good command of English in both speaking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • จัดทำบัญชี ด้านลูกหนี้ ด้านเจ้าหนี้ รายได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี ภาษี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ACCOUNTING
 • พนักงานบัญชี
 • งานประจำ มีเงินเดือน ค่าคอมฯ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย และบันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • สัญชาติไทย เท่านั้น (Thailand Nationality Only)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติไทย ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 2 years of functional experience
 • Good English Communication Skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานบัญชี 0-3 ปี
 • มีความรู้ด้านการปิดบัญชีและด้านภาษีเป็นอย่างดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เปิดบิล-ใบกำกับภาษี
 • คีย์ข้อมูลเอกสารทางบัญชี
 • จัดเก็บเอกสาร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • เพศ ชาย / หญิง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • หากเคยใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths,Med Ins,Transp,Prvd F,OT Pay,Full Attd
 • A Japanese Famous Big Trading Company
 • Exp. in accounting over 1 yr.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านบัญชี - การเงิน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ปวช. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน และการจัดระบบเอกสาร

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MS Office AND in SAP
 • Tax, VAT, withholding tax, customs
 • cashflow, billings, claims, reconciliations

07-Dec-16

 

Applied
 • Female only, age 23-26 years old
 • Bachelor’s degree in Accountancy or Finance
 • At least 1-2 years’ experience in Accounting, AR

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซื่อสัตย์
 • แม่นยำ
 • รอบคอบ

07-Dec-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Withholding Tax ,PP.30, PP.36, PND 3, PND 53,
 • Daily Cash flow, Monthly Cash flow
 • Bachelor’s Degree in Accounting

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good responsible for the receivables and Sales
 • Prepare record of accrued expenses
 • Issue withholding tax certificates to suppliers

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • At least 1-2 years’ experience in accounting field
 • Experience in Retail Business

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช/ญ ปวส. การเงิน/การบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชี

07-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี ทางบัญชี
 • มีประสบการณ์ ในงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงาน

07-Dec-16

 

Applied
 • Accounts Payable
 • Accounts Receivable
 • Accounting

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์รายการบัญชี พร้อมบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์ภาษี พร้อมนำส่งภาษีต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าด้านบัญชีและภาษี ปิดงบการเงินได้

07-Dec-16

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

07-Dec-16

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in the accounting firm or audit firm
 • At least 3 years of experience in overall account

07-Dec-16

 

Applied
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

07-Dec-16

 

Applied
 • Insurance agent compensation payment
 • withholding tax
 • Prepare accured commission JV

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบงานบัญชีเป็นอย่างดี

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการบัญชี 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน ภาษี
 • สามารถออกตรวจงานนอกสถานที่ได้

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female , 22-26 years
 • Degree in Accounting, Finance or related field
 • 0-3 years of experience

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree or Higher in Accounting
 • Experience is accounting about AP, AR
 • Familiar with Microsoft Excel, Word

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, age not over 40 with Bachelor’s Degree
 • 4 years experiences in Accounting Senior Level
 • Strong knowledge in TAX and accounting regulatio

06-Dec-16

 

Applied
 • Accounting
 • NAV Calculation
 • Cash Reporting

06-Dec-16

 

Applied
 • แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น
 • จัดเรียงและเติมเต็มสินค้า
 • จัดทำรายงานยอดขาย

06-Dec-16

 

Applied

Accounting Staff PT16112919

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality Female age 24-30 years old.
 • Bachelor's degree in any field.
 • 2 years experience in accounting job.

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationality Female age 30-35 years old.
 • At least 5 years experience in Accounting field.
 • Handle for general accounting duty

06-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล