• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิมพ์/แก้ไขและจัดเก็บเอกสารเสนอราคา

17 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • อนุปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นๆ
 • รับผิดชอบและจัดการงานด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

19 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Burmese nationality
 • 3 years of experience in Admin, HR and Accounting
 • Good command in Burmese and English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ admin officer
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • ทำงานในกรุงเทพฯ ซอยลาดพร้าว112

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • คีย์ข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดพิมพ์รายงาย เตรียมเอกสาร
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Must speak & read/write Thai and English
 • Min 3 years of bookkeeping & finance experience
 • Thai citizenship

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • achelor's Degree in international Business
 • At least 2-3 years experiences in Export/Import
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR & Admin support
 • Payroll, OT
 • Good in MS Excel, calculation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To assist and support claims department
 • Daily keying & checking claims reimbursement
 • 1 year experience in administration field

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence in Business Chinese level
 • Good interpersonal skills to interact well

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence in Business Chinese level
 • New graduated are welcome to apply

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence in Business Japanese level
 • Good interpersonal skills to interact well

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence in French language is required
 • Good interpersonal skills to interact well

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University Degree in any field
 • Competence in Korean language
 • Good interpersonal skills to interact well

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Competence Arabic language in business level
 • Possess eager to learn attitude

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business Administration or Accounting
 • Minimum 1-2 year of working experience
 • Good English and knowledge of MS Office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ชอบการติดต่อประสานงาน ชอบพูดคุยเจราจาต่อรอง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Admin
 • accountant
 • HR

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, Bachelor's degree:Marketing, Business
 • Fair command of English
 • Minimum 1 years’ experience.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • HR & Admin support
 • Payroll, OT
 • Good in MS Excel, calculation

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience at least 2 years in Overseas Sales
 • Communication in English is well
 • Able to work under pressure and flexible time

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช. - ปวส.ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์/ ทักษะในงานธุรการทั่วไป
 • ติดตามแผนการผลิตให้สามารถส่งงานได้ทันตามกำหนด

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำสต๊อกสินค้า
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ Stock ยา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำ Report
 • คีย์ข้อมูลต่างๆลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวช/ม.6 ขึ้นไป
 • ต้องมีประสบการณ์ในการทำ Report และงานด้านเอกสาร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 24 -28
 • Bachelor's Degree in any relate fields
 • 1 -3 years working experience as Admin

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • อ่าน/ เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • ทำงานภายใต้ภาวะการกดดันได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ช-ญ. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารไซด์งาน
 • ประสานงานระหว่างสำนักงานและไซด์งาน

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง (อายุไม่เกิน 35 ปี)
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานติดต่อประสานงาน

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง (อายุไม่เกิน 40 ปี)
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน อดทน รักงานบริการ

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • English is a must and good computer
 • Liaise with land supplier for booking travel

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or male, age not over 25 years.
 • Bachelor’s degree in business administration
 • At least 2 years experiences in administration

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 3 years’ experience working in Office
 • Service minded and Planning Skill

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ หรือ ดูแลลูกค้า 1-5 ปี
 • ดูแลโครงการให้คำปรึกษาต่างๆของบริษัท

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ35ปีขึ้นไป
 • ใกล้บ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อดทนต่อเเรงกดดันได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

08-Dec-16

 

Applied
 • Adminsttration
 • Documentation
 • Communication

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ความรู้ด้านการตลาด ทักษะการประสานงาน รักงานบริการ
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี (ด้านการตลาด)

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience & Excellent English
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • Experienced in submission of SSO, Tax, VAT reports

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการเงินและธุรการ
 • สามารถใช้งาน MS officeและ โปรแกรมบัญชีได้
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรีทางด้านบัญชี

08-Dec-16

 

Applied

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

08-Dec-16

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านการจัดการ/บริหารธุรกิจ หรือ
 • หญิง อายุตั้งแต่ 24 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 2-3 ปี

08-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล