• สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel ได้ดี
 • พิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • ดำเนินการติดต่อและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, age not over 30 years old
 • At least 1 year of experience in related fields
 • Excellent command of Thai and English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รับโทรศัพท์
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการจัดการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

27-Oct-16

 

Applied

SECRETARY & ADMIN OFFICER

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Arranging appointments
 • Contacting and coordinating with clients
 • Responding and correspondence of emails

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • At least 1 year experience
 • Office administration/HR administration.

26-Oct-16

 

Applied
 • Female / Male,Thai Nationality only.
 • Associate Degree Major in Accounting
 • 0-2 years experiences in accounting department

25-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดี

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cash Management Officer (Admin)

Anantara Vacation Club

กรุงเทพมหานคร

 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English and Excel
 • at least 1 year of experience

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล