• เจรจาเงื่อนไขการชื้อขาย และให้ค่าปรึกษาแก่ลูกค้า
 • มีความชื่อสัตย์ มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ Internet

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality Male age 25 -35 years old
 • Bachelor's degree in related field
 • Need experience 3 years in sales

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักงานขาย มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า ต่อบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สื่อสารภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักงานขาย มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้า ต่อบริษัท
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality Female age 25 -30 years old
 • Bachelor's degree of business Administration
 • Need experience 3 years in BOI, Import and Export

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีประสบการณ์ในการขายปั๊มน้ำโดยตรง
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบและดูแลการขาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊มน้ำ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง /ชาย
 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, age 25-35 years
 • Worked in the high end Furniture or Luxury brand
 • Ability to communicate of English is preferable.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การขายหน่วยงานราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 • ชอบงานด้านบริการ ให้คำแนะนำสินค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales IT
 • System Integration Business
 • English Communications

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีไหวพริบ และรักงานการบริการ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience in sales,MICE,Convention,Exhibition
 • Strong presentation, interpersonal, problem skill
 • Excellent communications and service-minded.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • sale admin
 • พนักงานขาย
 • retail sale

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขาย
 • ตรวจเช็ค stock
 • แนะนำสินค้าให้ลูกค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา มีใจรักด้านงานขาย
 • ประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าทางโทรศัพท์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอขายสินค้าประเภท cutting tool
 • มีความรู้ด้านตลาดออนไลน์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านขาย 2 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales,Marketing,Manufacturing
 • Automotive Manufacuturing
 • Sales Supervisor

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales,Marketing
 • Factory Automation,Mechanical,Electrical
 • Design,Manufacturer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขายด้านสังหาริมทรัพย์ คอนโด
 • มีใจรักในงานขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • sale
 • งานขาย
 • พบปะลูกค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขายสินค้าหน้าร้าน 1-5 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือมากกว่า รักงานขายและงานบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age : 21-28,Male or Female
 • Bachelor or Master degree in Business, Logistics
 • Excellent in english, Toeic 700

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, หรือ Sale
 • มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ม.6 หรือ ปวช.
 • เพศ ชาย-หญิง ก็ได้
 • มีอายุระหว่าง 20-35 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male age 27 years over
 • ดูแล Dealer ที่อยู่ในเขตที่ได้รับมอบหมาย
 • หา Dealer เพิ่ม เพื่อปรับปรุงเขตให้ดีขึ้น

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่ให้กับลูกค้า
 • รับข้อร้องเรียน เสนอแก้ไข ปัญหาให้แก่ลูกค้า
 • ศึกษาตลาดคู่แข่งเพื่อปรับกลยุทธ์การขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตั้งเป้าขายและติดตามยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • มีใบขับขีรถยนต์
 • มีรถยนต์ของตัวเอง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอขายเหล็กแก่ลูกค้ากลุ่ม,ผู้รับเหมา,
 • มีใบขับขีรถยนต์ มีรถยนต์ส่วตัว
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To take care sales-budget in chain responsibilitie
 • Male with age 22 – 27 years old.
 • 1-2 years of experience in sales modern trade

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Telesales
 • Sales coordinator
 • Telemarketing

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • พนักงานหญิงอายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
 • (พูดจีนได้ พิจารณาเป็นพิเศษ)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male only age 20-40 year
 • High Vocational/Bachelor Degrees in related fields
 • Good command of English and computer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปีขึ้นไป
 • ขายพื้นที่เช่า ให้กับกลุ่มลูกค้า
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายพื้นที่เช่าแสดงสินค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • นำเสนอขายให้ข้อมูลรถแก่ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโชว์รูม
 • ประสานงานด้านงานขายกับลูกค้าและหน่วยงานภายใน
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • แนะนำและขายสินค้าด้าน IT
 • ดูแลยอดขายให้ได้ตามยอดที่กำหนด

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ขายสินค้าให้กับลูกค้า , แนะนำบริการ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขายสินค้าไอที แนะนำสินค้า
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี
 • Amazon eBay AliExpress Facebook Google Adwords
 • Online Shopping Social Media network Sale

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาม.6ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Business Administration or related fie
 • Good computer skill of Microsoft Office
 • To have intention for overseas sales

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
 • รักความก้าวหน้าและท้าทาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าเข้าศูนย์บริการ 2ปีขึ้นไป
 • รักการขายมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์การขายสินค้าเข้าศูนย์บริการ 2 ปีขึ้นไป
 • รักการขายมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าเข้าศูนย์บริการ 2ปีขึ้นไป
 • รักการขายมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานที่สำนักงานนครราชสีมา หรือขอนแก่น
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย
 • salesforce

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล