• อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในด้านสาธารณสุขศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงาน Safety and Environment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age over 22 years old
 • Degree or higher in Occupation Health & Safety
 • Able to communicate in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Male age over 22 years old.
 • Degree or higher in Occupation Health & Safety
 • Good computer literate.

23-Oct-16

 

Applied
 • สนับสนุนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
 • ดำเนินการ เพื่อการซ้อมอพยพและหนีไฟที่สาขา
 • ปฏิบัติตามแผนงานประจำปี เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female : age at 28 years up.
 • degree or higher in Occupational Health and Safety
 • Minimum 3-5 years of experience

20-Oct-16

 

Applied
 • Occupation Health & Safety
 • Expected English Level : Intermediate
 • Reports or implements good practices.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Safety, Occupational Health
 • Good command of English
 • Possess permit of Professional Safety Officer

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Safety, Occupational Health.
 • 0-3 years experience in Safety Officer.
 • GPA 2.75 or higher.

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree
 • 3 years working experience
 • Able to work at Saraburi

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree
 • 3 years working experience
 • Able to work at Saraburi

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล