• ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

09-Dec-16

 

Applied
 • Automotive
 • MNC in corporate / manufacturing
 • English Communication

09-Dec-16

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied

Strategic HR Director

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • strong in HR strategic especially OD
 • worked in HR Consulting firm
 • excellent English, pleasant personality

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR
 • Country Manager
 • Human Resource

09-Dec-16

 

Applied

HR Director (200K)

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality
 • Knowledge in Thai labor laws and Taxations
 • Experience in Human Resources functions

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 7 years of team management and HRM/HRD
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Thai nationality, 38-50 years old

09-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in business management
 • minimum of 7 years of human resources experience
 • Proven experience leading and managing people

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in HRM or any related fields.
 • At least 10 years experiences in food / retail.
 • Knowledge of Thai labor laws.

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • worked in hospitality or related service industry
 • hands on experience in overall HR function
 • able to work in chonburi

08-Dec-16

 

Applied
 • Partner with Business Leaders & HR teams
 • Lead and facilitate MD & HR Working Committee
 • Develop effective recruiting channels and monitor

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellence communication & inter-personal skills
 • Good people management and coaching skills
 • Efficient in driving an team performance

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการวางกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ 10-15 ปี
 • มีประสบการณ์ระบบงาน HRM, HRD และ Admin.เป็นอย่างดี
 • กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

07-Dec-16

 

Applied
 • Master Degree Specialised in Human Resources
 • 15 years in Wellness/ Hospitality/ Consulting
 • Exposure to global business practices

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Regional Business Strategy
 • Talent Assessment and Analytics
 • Leadership Development

07-Dec-16

 

Applied
 • HR Team Leadership and Development
 • Strategic Workforce Planning
 • Talent Assessment and Analytics

07-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์8 ปีขึ้นไปในด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้
 • สามารถกำหนดทิศทางในการทำงานตามนโยบายของผู้บริหาร

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken/written English
 • Oversee all HR-related activities
 • 10 + years of experience

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Director

Skillsolved Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 8-10 year experiences in full spectrum of Human
 • Expert in retail operation training, best practice
 • Experience in team management, able to travel

07-Dec-16

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR Director

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in HRM/HRD/LAW
 • 10 years experience in HRM/HRD
 • Having experience in multinational company

07-Dec-16

 

Applied

HR Director

Page Group Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Global MNC
 • Famous Automotive Brand
 • Great Career Opportunity

06-Dec-16

 

Applied
 • 15 years of experiences in full spectrum of HR
 • Be able to relocate to Vietnam
 • 200-300k Budget

06-Dec-16

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR DIRECTOR

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Leading the HR department and its function
 • Responsible for HRM, HRD, and etc
 • 20 years experience in HR is required

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & OD Director/Manager

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor's Degree or Master's Degree in HR
 • Manage and implement the performance management
 • Male Female, Age over 40 years

06-Dec-16

 

Applied

Human Resource Director

Interink Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี – ปริญญาเอก ใน สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional HR Director

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • Challenging Opportunity
 • Career Advancement
 • Central Bangkok

05-Dec-16

 

Applied
 • 10 Years experience in HR management
 • Manages human resources operations by recruiting
 • Able to communicate in English and Thai

24-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล