• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 years of relevant working experience.
 • Audit of securities business would be advantage.
 • Good verbal and writing skills in English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ISO14001 and OHSAS Audit
 • Having IRCA registered Lead Assessor certificate
 • Able to travel within Asia and up-country.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality. Degree in Accounting.
 • 2-5 years experience in the internal audit field.
 • Good command of English.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Food Auditor (IFS)

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 6 years working experience in Food
 • 2 years’ experience in Training ,consulting
 • Possessing IFS or BRC Food Auditor

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Food Auditor

SAI Global (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years work experience of proven management
 • B.S. degree preferably graduated in Food Science
 • Create Audit Plans

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Internal Audit or External Audit.
 • CPA / CIA is an optional.
 • Good command of spoken and written English.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Solid food technical knowledge is required
 • Good command of English and professional manner

26-Oct-16

 

Applied
 • Conduct management system audits
 • Assess the compliance and suitability
 • Communicate audit results, both verbally

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree of higher in Accounting, Business Admin
 • 7 years of Auditing/ Bank & Financial Institutions
 • Having knowledge in banking business

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน auditor
 • สามารถวางระบบและพัฒนางานด้านบัญชีได้

26-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female Bachelor's degree in related field.
 • Work experience minimum 7 years.
 • Good communication in English and Chinese.

26-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานทุกแผนก
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบงานโรงแรม

26-Oct-16

 

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • Good English skill.
 • Bachelor degree in Accounting, Finance.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านคอมพิวเตอร์/สถิติ บริหารฯ/บัญชี
 • ประสบการณ์ (โดยเฉพาะธุรกิจของธนาคาร/สถาบันการเงิน)
 • ประสบการณ์ตรงกับงาน IT Audit

26-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • ทำงานด้านบัญชีและสอบบัญชี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง - ดีมาก

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age under 30 years old
 • Bachelor’s degree or more in Accounting/Financial
 • 1 year exp in Internal Auditor, Auditor

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

25-Oct-16

 

Applied
 • experience in aviation industry at least 5 years
 • Thai nationality must be more than 27 years
 • Good command of written and spoken English

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Audits, balances and prepares reports
 • resolves all guest concerns or complaints
 • posts room charges, corrections, adjustments

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน IT Auditor
 • มีความรู้ในด้านงานNetwork Security,System Security

25-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Trade Auditor

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • Auditor
 • Audit Assistant
 • Audit Consult

25-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี
 • เพศชาย/ หญิง อายุประมาณ 27 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • 5 years in Internal Audit and/or External Audit
 • Review working papers of audit team

24-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป / Internal Audit
 • ประสบการณ์สายงานธนาคาร
 • ทักษะทางด้านภาษา / การนำเสนอ Presentation

24-Oct-16

 

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • At least 5 years experience in internal/external
 • Good command in both written and spoken English
 • Familiar with Teammate / IDEAS

23-Oct-16

 

Applied
 • Financial Audit
 • Operational Audit
 • Certified Public Accountant (preferable)

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree in Accounting.
 • Good physical health and good Thai smile.
 • Experience in an accounting firm

22-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good team player and interpersonal skill
 • Flexible and can work under pressure

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

21-Oct-16

 

Applied

Auditor

FRESH CAR CO., LTD.

สะพานสูง

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้าน Auditor อย่างน้อย 2 ปี

21-Oct-16

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • 0-5 year experience in IT audit
 • Knowledge or ability to understand accounting
 • Information risk managemnt

21-Oct-16

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

21-Oct-16

 

Applied
 • auditor, consolidate, risk management, financial
 • CPA, balance sheet, cash flow, assistant auditor
 • internal audit, external audit, accounting

21-Oct-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 5 years related experience in HR Fields
 • Bachelor Degree or higher in any related fields
 • High responsibility and willing to work hard

21-Oct-16

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

21-Oct-16

 

Applied
 • Audit financial, operational and system
 • Good command of English
 • Strong knowledge of J-SOX

21-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 2 years of internal audit experience.
 • To be a valued member of the Internal Audit.
 • Professional Accounting Qualification.

21-Oct-16

 

Applied
 • 0-3 years audit experience
 • Good English communication skills
 • Networker and team player

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accountancy, Finance.
 • Internal audit experience in Banking.
 • CIA, CPA, CISA.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female aged from 32 years old
 • 10 years exp.in Internal Control or Auditing
 • Good Command in English

11-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล