• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน IT Auditor
 • มีความรู้ในด้านงานNetwork Security,System Security

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา : บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบภายใน, งานตรวจสอบบัญชี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

24-Oct-16

 

Applied
 • auditor, consolidate, risk management, financial
 • CPA, balance sheet, cash flow, assistant auditor
 • internal audit, external audit, accounting

21-Oct-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

21-Oct-16

 

Applied
 • degree of higher in Accounting, Business Admin
 • 7 years of Auditing/ Bank & Financial Institutions
 • Having knowledge in banking business

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านคอมพิวเตอร์/สถิติ บริหารฯ/บัญชี
 • ประสบการณ์ (โดยเฉพาะธุรกิจของธนาคาร/สถาบันการเงิน)
 • ประสบการณ์ตรงกับงาน IT Audit

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล