• ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
 • สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษ

02-Dec-16

 

Applied
 • Sales
 • logistics
 • Freight Forwarding Business

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความชำนาญด้านอาหารไทย-จีนเป็นพิเศษ
 • มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

01-Dec-16

 

Applied
 • 3 years experience in Sales.
 • Logistics or freight forwarding business
 • English or Japanese lanaguage

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 5 years experience in Accounting job
 • FEMALE ONLY / Fair English okey !!
 • Big Bonus + Many Benefits + Good Working Hours

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี ( เครื่องกล , ไฟฟ้า )
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความชำนาญด้านอาหารไทย-จีนเป็นพิเศษ
 • มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการทำงาน

30-Nov-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรี วทบ.เทคโนโลยีอาหาร จุลชีววิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 4-5 ปีขึ้นไป

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , age 25-35 years old.
 • Can communication in English
 • MS.Office computer literacy is required.

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Only Male, Age 25-35 years old.
 • Responsible and Fast learn new jobs.
 • Computer Skill.(Word ,Excel, Power point etc.)

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male , age 25-40 years old.
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer
 • Can communication in English

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to lead, motivate and develop a team
 • Good English and local language skills
 • Sound working knowledge of Engineering practices

13-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล