• Bachelor’s Degree or higher in computer science
  • 3 years working experience in business analysis
  • Knowledge in AS400, finance or accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาระบบ 1 - 3 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

25-Oct-16

 

Applied
  • Business Analyst
  • Finance
  • Demand Planning

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล