• มีการคำนวณต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost)
 • มีการจัดทำจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย
 • มีการตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Cost)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์
 • มีความเข้าใจในการขายสินค้า Online

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support Unit Linked system
 • Co-ordinate with external parties
 • Investment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
 • ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • ทำงานด้านบัญชีและสอบบัญชี
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง - ดีมาก

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Accounting with 5 years experiences
 • Hands on knowledge of Excel and SAP ( MM ,PP, CO)
 • Cost Analysis of Manufacturing concept

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to reconcile Withholding Tax and VAT.
 • Verify and ensure all Withholding Tax Calculation
 • Verify and ensure all Tax Invoice

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree Of Accounting
 • Experiences in SAP is optional.
 • New graduated or has background in Accounting

24-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาปวช. - ป.ตรี
 • สามารถติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กรได้
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีต่างๆ

24-Oct-16

 

Applied
 • Fully responsible for G/L and Reporting
 • Perform balance sheet reconciliations
 • Multi-tasking and hands on type of person

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Advance in Excel and have experience in ERP system
 • 1 years of experience in Accounting or Finance
 • Excellent command in Thai,English and Chinese

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล