• Accounting / Auditor background
 • Tax Compliance
 • Knowledge of CIT, VAT, WHT,PIT

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความเข้าใจในการยื่นภาษี ภพ.30, 36
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • งานตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานผอ.สายการเงินและบริหาร
 • วุฒิ.ปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี / การเงิน

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • วางระบบ แผนงานและ นโยบายทางด้านบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางบัญชี การเงิน

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Fresh graduated are welcome to apply
 • Computer proficiency and Fair in English

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล