• เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี
 • 8 ปีขึ้นไปในสาขาการวิเคราะห์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female age over 35 years old
 • Bachelor or Master Degree in any related fields
 • Have Experience in GMP systems are advantage

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนงาน แก้ไขปัญหา สอนงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง,อายุ 25 ปีขึ้นไป,วุฒิป.ตรีทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ด้านสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • ปฎิบัติงานที่ศูนย์ Call Center (ถ.วิภาวดี ซอย 16)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Manage responsible product group(s) to achieve
 • Manage distributor on a regular basis ensuring
 • Work with advertising agency to create competitive

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี-โทสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ การตลาด จิตวิทยา
 • สาขาอื่่นที่เรียนวิชาวิจัยอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
 • ทำงานวิจัย หรือ วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย 5 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-3 years as Front Office/Manager job
 • Fluent in English
 • Hotel job

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์บริหารงาน HRM 10 ปีขึ้นไป
 • ชาย/ หญิง อายุ 35- ไม่เกิน 45 ปี

07-Dec-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
 • Assistant Claims Manager
 • Prepare claims report

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale marketing & General management Activities.
 • Good command of English or Japanese preferable.
 • Have experience in sale or marketing 5 years up.

07-Dec-16

 

Applied
 • 3 years work experience
 • Quality and Environmental Management System
 • Bachelor’s or Master’s Degree

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai National
 • Experience as an Assistant Office Manager
 • Excellent command of English

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sale marketing & General management Activities.
 • Good command of English or Japanese preferable.
 • Have experience in sale or marketing 5 years up.

06-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ บริการลูกค้า แคชเชียร์ 10ปี
 • ดำรงตำแหน่งผู้จัดการไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ผ่านงานห้างค้าปลีกหรือศูนย์การค้า พิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล / เครื่องมือวัด
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงของโรงงาน 10 ปี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in R&D
 • Good command in Japanese
 • Salary: Max 50K

05-Dec-16

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • มีความรู้กฎหมายแรงงานและงานบริหารบุคคลเป็นอย่างดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female 30-40 years of age / Thai National only
 • 3 years or more experience in 4/5 star hotel
 • Strategic thinker character, ability to translate

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ
 • ผ่านการทำงานผู้ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน 3 ปี
 • ความรู้ด้านบริหารทรัพย์สิน/กฎหมาย/นิติกรรมสัญญา

02-Dec-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationalities ONLY
 • Male or female
 • Familiarization with "Opera" is a plus

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female / Male age 35-39 years old
 • 7 years experience in HRD and HRM function.
 • Good command of spoken and written English

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างานสินเชื่อ

30-Nov-16

 

Applied
 • Assistant Office Manager
 • English Language skill
 • Able to operate under pressure

29-Nov-16

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์บริหารอย่างน้อย 5 ปี ด้าน Software
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษอังกฤษได้ดี

26-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล