• ปริญญาตรี วศบ. (อุตสาหการ) หรือสถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์การทำงานในระดับบังคับบัญชา
 • มีความรู้ความสามารถใช้ EXCEL, Power point

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan, organize and control the client company
 • Contact & Cooperate with Bank Concerned Government
 • Maintaining a full set of company Accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good Command in English
 • Strong management in production process
 • Background in hi-Ended and precision products

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Establish or monitor specific stock & supply chain
 • Knowledge of Customs component
 • Plan or implement material flow management systems

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Graduates in business, finance
 • Good analytical skill
 • Excellent communication and interpersonal skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Manager (Hotel Industry)
 • Experienced in Hotel industry, CPA, Good English
 • 65,000 - 80,000

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field.
 • Experience in Plastic Injection and Assembly.
 • 5 years experience in the field of quality manage.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree of any field or Engineering
 • 5 years’ in production manage in Plastic Injection
 • Highly energetic and self-motivated.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 4 years working experiences in IP Products
 • Presales experience related to the business
 • strong communication skills, English proficiency

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • at least 5 years of Sales Management
 • Exhibition&Event Management
 • Sales target Challenging and Team building

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.สาขาการก่อสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD และ Excel ได้
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • สามารถวางระบบได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female
 • Degree or over in Business management
 • Experience in Retail Business will be an advantage

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาและว่าจ้าง เงินเดือน
 • บริหารระบบงานฝึกอบรมภายในและภายนอก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการประสานงาน และจัดการ
 • ดูแบบบ้านได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Willing to work in a small team
 • Attractive salary package, Fresh graduates welcome

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 15 ปี
 • ผ่านงานด้านการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย10ปี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจห้างค้าปลีกหรือมีสาขามาก่อน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คุมสื่อ online และสื่อป้ายต่างๆ รวมถึงwebsite
 • จัดทำ competitor survey วิเคราะห์แและนำเสนอ
 • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Manager
 • Sales & Marking
 • Hotel/hospitality

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถปฎิบัติงานที่ชลบุรีได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sex : Male Age : 35-45 year old
 • Bachelor or Master Degree in Industrial/Welding
 • Experience in Management Level at least 5-10 years

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด หรือเกี่ยวข้อง
 • วางแผนการตลาด,งบประมาณและวัดผล
 • มีประสบการณ์ด้าน อสังหาริมทรัพย์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบริหารงานบุคคล
 • สามารถขับรถยนต์ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English
 • Experience in medical or pharmaceuticel field
 • Build-up or raised brand awareness

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Experience in O & M of power plant
 • Good connection MOE/ERC/DIW/PEA/MEA
 • Thai Nationality Only, Age over 48 years old

1 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เป็นผู้นำมีใจรักและประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไอที
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • เงินเดือน คอมมิชชั่น 1%ยอดขายรวม พร้อมสวัสดิการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วิเคราะห์ ข้อมูลยอดขายและข้อมูลด้านอื่นๆ
 • วางแผน บริหารจัดการบุคลากร ด้านงานสนับสนุนงานขาย
 • สื่อสารและประสานงาน สามารถบริหารและจัดการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานโครงการก่อสร้างมา 5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 ,GMP, HACCP
 • การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม KPI ที่กำหนด
 • มีการแก้ไขป้องกันการผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป / ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชีบริหารอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องของมาตรฐานทางการบัญชี และภาษีอากร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor’s Degree in Political Sciences
 • At least 8 years of experiences in HR function
 • Familiar with HR processes

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษ สาขาจัดการทั่วไป
 • มีทักษะในด้านงานขาย และบริหารจัดการงานขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 35 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • มีความอดทนและความรับผิดชอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์งานขาย 2 ปี
 • บริษัทประกันชีวิต
 • อายุ 25-35 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมวางแผนงานซ่อมและจัดลำดับงานซ่อม
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบการวางบิล-และรับเช็ค
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีบุคคลค้ำประกัน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านงบการเงิน 5ปีขึ้นไป
 • ปิดบัญชีที่มีรายได้>100ล้านบาท
 • ต้องเป็นผู้ทำบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experienced in managing and supervising team
 • 8-10 years of working experience in HR functions
 • Having knowledge of Thai Labor Laws

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ รวมถึงวางแผนการขาย
 • กำกับและตจรวจสอบผลงานด้านยอดขาย
 • พัฒนาและวางแผนการตลาดที่เหมาะสม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างกล
 • รักความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดงานแสดงสินค้า งานอีเวนท์ ภายในตลาดอาร์เอ็นยาร์ด
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า คู่ค้า ซัฟพลายเออร์
 • เพศหญิงอายุ 27 ปี ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักในด้านการบริการและการขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานในห้อง Lab,Food Lab
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดกิจกรรมการตลาดตามแผนงาน
 • จัดทำงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
 • ขับรถยนต์ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ขายด้านอสังหาริมทรัพย์ 5-10 ปี
 • ปริญญาตรีหรือโท อายุ 30-40 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล