• เพศชาย / หญิง อายุ 27-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สาขาการตลาด,
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการอาคาร 2 ปี ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง/ชายอายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการจัดการอาคาร

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป วิศวกรรมโยธา
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or Master’s in any related field.
 • 5 years’ experience in High Rise Building
 • Engineering background is a plus.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Increase sales volume with existing distributors
 • Expand new distributors geographically
 • Develop, maintain and continually update market

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร
 • ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้าน

07-Dec-16

 

Applied
 • Documents and reports, Procurement, Personnel
 • Knowledge of Condominium Act
 • Common fee and other fee collection

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย บุคลิกดี ปสก.จป 7ปี
 • จบตรงสาขาอาชีวอนามัย วิศวกรรมความปลอดภัย เท่านั้น
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และรองรับแรงกดดันได้สูง

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร หรือโรงแรม
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดการอาคารที่รับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in a relevant technical area
 • Demonstrable experience in a similar environment
 • Proven experience of leading a multidisciplinary

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To supervise and control all transport services
 • To supervise the Transport Operations team
 • Manage day to day operational plans and support

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Occupational Health & Safety
 • Proficient computer skills including Microsoft
 • Effective oral and written communication skills

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years+ exp in Shopping Center Management
 • Excellent command of English
 • BBA, MBA, or Engineering degree

06-Dec-16

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดต่อ ประสานงาน รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของ
 • ให้คำปรึกษาทีมในการทำงาน
 • ติดตามผลการดำเนินการพนักงาน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อ ประสานงาน รับเรื่องและแก้ปัญหาให้กับเจ้าของ
 • ให้คำปรึกษาทีมในการทำงาน
 • ติดตามผลการดำเนินการพนักงาน

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ,หมู่บ้าน
 • งานประจำ สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์
 • สามารถทำงานกะดึกได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building Manager
 • Management
 • Building

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • วางแผนบริหารจัดการระบบการติดต่อประสานงานในอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

04-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท โยธา สถาปัตย์ บริหาร ที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานด้านคุมงานก่อสร้าและซ่อมบำรุงงอาคารสถานที่
 • มีความรู้ด้านโครงสร้างโยธา การก่อสร้าง อ่านแบบ

02-Dec-16

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรม สถาปัตย์
 • ผ่านการทำงานระดับผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ 5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ธุรการ

02-Dec-16

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years of Building Automation System channel sale
 • Able to commit to a sales target
 • Exceptional written, oral communication

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree education preferably in Engineering
 • 5 years of relevant working experience.
 • Good people management skills

16-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล