• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมการผลิต
  • มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
  • มีภาวะผู้นำ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล