• An opportunity to be part of leading regional
 • An opportunity to utilize your accounting
 • Attractive remuneration package

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years+ in accounting field
 • 5 years+ in accounting managerial level
 • Able to handle the large scales of data

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Japanese Company
 • Working location: Rayong
 • Overall Finance & Accounting

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • Min.8 years accounting experiences
 • Good command of English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย3 - 5 ปี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting & Finance Manager
 • 140,000 baht
 • Rayong

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Age between 35-45 years
 • Bachelor degree or higher in accounting
 • 5-year experiences in supervising accounting

20-Oct-16

 

Applied
 • 5-10 years experiences in supervising accounting
 • Thai Nationality, aged between 35-45 years old
 • Accounting license is required

20-Oct-16

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีของบริษัท
 • วางแผนและควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี
 • ดำเนินการ ควบคุม และตรวจสอบติดตามการรับชำระหนี้

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล