• Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 5 years’ experience in Budgeting
 • Experience in SAP would be advantage

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting and Finance.
 • Experience in managerial accounting and financing.
 • Good English communication skills.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 5 years Business Planning, Budget Controlling
 • Good in calculation & analysis
 • Excellent command of English

19-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, age 30-40 year’s old
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Direct Experience in budgeting or related

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์งาน 5 ปี ขึ้นไปทางด้านบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรอบรู้ทางบัญชี-การเงิน งบประมาณ ภาษีอากร

19-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality. Age 30 years
 • Degree's or Master Degree’s in Accounting
 • 5-10 years experience in accounting

18-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, Age 28-35, Have driving license
 • 5 years working experienced in related field
 • Good communication in English

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล