• Male/Female, Thai nationality. Age 30 years
 • Degree's or Master Degree’s in Accounting
 • 5-10 years experience in accounting

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 5 years Business Planning, Budget Controlling
 • Good in calculation & analysis
 • Excellent command of English

08-Dec-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • budget, finance, accounting
 • cost control, planning
 • financial analysis, investment

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Finance,Economics or related field
 • In-Depth Business Analysis
 • Marketing budget planning,forecasting,controlling

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 5 ปี/ผ่านการเป็นหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมหาชน 2 ปี

02-Dec-16

THB45k - 70k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล