• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Male - Female, Age 28-35 years
 • Bachelor's degree or higher
 • At least 3 years of work experience

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ-สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านคลีนิคความงาม-รพ. อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • อายุ 40ปีขึ้นไป มีความรับผิดชอบสูง
 • สื่อสารและประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย 3 ปี ขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขายปั๊มน้ำโดยตรง
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบและดูแลการขาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊มน้ำ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าให้กับโรงงาน
 • วางแผนติดตามงาน/ตัดสินใจ/แก้ปัญหาได้ดี
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน/เขียน ได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีใจรักงานด้านการขายและการบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหาร จัดการ และวางแผนการขายร่วมกับผู้อำนวยการ
 • ติดตามผลการทำงานเพื่อให้แผนการขายเป็นไปตามที่กำหนด
 • รายหกเดือน และรายปี โดยรายงานผลการขายและปัญหา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience on Catering Sales is a MUST
 • experience in hospitality/restaurant industry
 • Good command of English both written and spoken

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์การขาย 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาดอย่างน้อย 20 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับจัดการ/บริหารงานขาย-การตลาด 5 ปี
 • ประสบการณ์ในอุตสหกรรมเฟอร์นิเจอร์พิจารณาพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง สามารถทำงานภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย/การตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 3years experience in RealEstate Sales(condominium)
 • Understanding of sales and marketing principles.
 • negotiating, selling, business planning skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ25-40ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • 3-5 years of Direct sales experience.
 • Experience dialing dozens of calls per day.
 • Have communications and presentation skills.

07-Dec-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality
 • Male or Female / age 24 - 30 year old
 • Bachelor degree in Business Administration

07-Dec-16

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • งานฝ่ายขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมีความรับผิดชอบ
 • ขับรถยนต์ได้ เดินทางต่างจังหวัดได้

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด/บริหารธุรกิจ/ขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารงานขาย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด/บริหารธุรกิจ/ขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารงานขาย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

07-Dec-16

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

07-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ดูแลงานขายสินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกาย
 • ประสบการณ์บริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

07-Dec-16

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญาตรี/โท สาขาวิชา การตลาด
 • ประสบการณ์ในงานฝ่ายขายและการตลาด 5-10 ปี
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีทักษะในการบริหารจัดการ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ 2ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยว
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

07-Dec-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 5 years experiences in selling/Age above 32 years
 • knowledge and presentation of column for HPLC
 • can communicate with supplier in English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พูดภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีความรู้ด้านการซ่อมแซมภายใน

07-Dec-16

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female , At least 32 years old
 • Bachelor’s Degree in Business, Economic
 • 7 years experienced in a Sea Sales business

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารBudget งานและค่าใช้จ่ายการตลาด
 • ประสบการณ์งานการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • บริหารทีมงานขายและประสานงานกับหน่วยงานอื่น

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Degree will be an advantage
 • Experience in Sales Manager position
 • Good oral and written English communication skills

07-Dec-16

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด/บริหารธุรกิจ/ขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารงานขาย
 • มีความรับผิดชอบสูง มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

07-Dec-16

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย
 • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปิดการขาย
 • นำเสนอโปรโมชั่น ส่วนลดให้ลูกค้า

06-Dec-16

 

Applied
 • Good negotiation skills.
 • Very good in both writing and spoken English.
 • Experience in sales for at-least three years.

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sales experience machinery or farm machinery
 • good communication skills
 • Outgoing personality

06-Dec-16

 

Applied
 • Sales Engineer Manager
 • Electrical Engineer
 • Plan and execute sales and marketing activities

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย 10 - 12 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการจัดการและการบริหารพนักงานขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

06-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Very high level of English and Thai
 • Work in the international company
 • Presentable appearance

06-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง

06-Dec-16

 

Applied
 • ป.ตรี ช่างยนต์/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

06-Dec-16

 

Applied
 • ฝ่ายขายสนามกอล์ฟเเละโรงเเรม
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสนามกอล์ฟ
 • จบปริญญาตรี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่วมวางแผนการขายต่างประเทศ
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดและขายต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการใช้ Social Media ต่าง ๆ ได้ดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดและขายยต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการใช้ Social Media ต่าง ๆ ได้ดี
 • รับผิดชอบลูกค้าต่างประเทศ

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี (การบริหารจัดการ)
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย

06-Dec-16

 

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท ด้านการขาย การตลาด ไฟฟ้า
 • บริหารงานด้าน Sale Management
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • at least 5 years of Sales Management
 • Exhibition&Event Management
 • Sales target Challenging and Team building

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล