• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการขาย
  • ทัศนคติดี ขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้ และกระตือรือร้น

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male/Female, age during 32-40 years old.
  • Bachelor or Master degree in MKT.
  • At least 5 year up of experience

20-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล