• ประสบการณ์ด้านงานขายและบริหารทีมงานอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความสามารถในการวางแผนการขาย/การตลาด
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าให้กับโรงงาน
 • วางแผนติดตามงาน/ตัดสินใจ/แก้ปัญหาได้ดี
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน/เขียน ได้ดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree of higher in any field in Busine
 • 5 - 10 years direct experience in inbound call cen
 • Deep understanding of inbound call center

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 40-50, male or female
 • past connection to governmental body
 • well as acquainted to governmental protocol

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male,Thai Nationality, Age 38-45
 • Bachelor's Degree or higher in any related fields
 • 10-15 years working experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาไม่จำกัด มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนี้
 • ประสานงานต่างๆ ตามที่มอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-8 years in the FMCG for sales or trade marketing
 • 3 years working in division level and channel
 • Experience in agent / jobber / concessionaire

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฏหมายที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 30-40 years.
 • Bachelor’s Degree Economics,Accounting,Supply Chai
 • 5 years of experience in purchasing in Spare Part

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • An ASGMis to manage & control merchandise function
 • The ASGM is also responsible for monitoring staff
 • ASGM may be required to act on their behalf SGM

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจธุรกิจค้าปลีก
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน 100-300คน
 • โอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 8 - 10 years’ experience
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Chemical
 • Providing outstanding strategic business

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree of higher in any field in Busine
 • 5 - 10 years direct experience in inbound call
 • Deep understanding of inbound call center and cs

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Background in Mechanical Engineer
 • Experience in heavy machine
 • Good command in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GM Assistant (Cambodia)

SGS (Thailand) Limited

ต่างประเทศ

 • Understand the English and Chinese languages
 • Thai nationality, Oversea (Cambodia)
 • Assisting the Country Manager

26-Oct-16

 

Applied

GENERAL MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Setting policy and strategy.
 • Overseeing efficient process management
 • Good command of English

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age over 35 years old
 • Minimum 10-15 years of relevant working experience
 • Operational skill in ocean freight and airfreight

26-Oct-16

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Exp 5 years+ in managing corporate legal issues
 • Broad knowledge in general corporate legal issues
 • Excellent command of English

26-Oct-16

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Take part in settling the sales target
 • Take part in planning the marketing strategy
 • Make the total marketing plan for next year

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years of casual and fine dining restaurant.
 • Highly proficient in written and spoken English.
 • Strong organizational and multi-tasking skills.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

General Manager-Operation

en world Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • operation manager, general manager
 • automotive, auto part, automotive parts
 • OEM

26-Oct-16

 

Applied
 • Thai MALE only, age 38-45 years old.
 • 10 years exp. as GM, Sales Manager, JP trading co.
 • Fluent JAPANESE (N1) and ENGLISH

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนกทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee the Accounting, Finance,
 • 10 years’ experience in a senior management
 • Master’s degree in a related field

26-Oct-16

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในระดับ ผจก.ทั่วไป , ผช.ผจก.ทั่วไป

26-Oct-16

 

Applied
 • 15 years’ experience working in logistics, plant
 • Strong leadership skills with strategic thinking
 • Responsible for all logistics plant operations

26-Oct-16

 

Applied
 • Master’s degree in related field or MBA.
 • 10 – 15 years of applicable business development.
 • Solid knowledge of Supply Chain Planning.

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 40-45 years old
 • Master degree in any related filed
 • Competency to digest complexity message

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Age 35-48 years up
 • Degree or Higher in Marketing and Public Relation
 • Good command of English communication

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female with age 35 years old up
 • Master or Bachelor Degree in Marketing
 • Computer proficient in data analysis

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master Degree in Human Resources
 • 10 years of working experience especially in HRM
 • Excellent Microsoft Office skill, especially Excel

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp 10 years of experiences in HR field; HRM, HRD
 • Managerial level at least 5 years
 • Excellent command of English

26-Oct-16

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Age around 40 - 50 years old
 • Experience from frieght forwarder
 • Warehouse, transpiration management.

26-Oct-16

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in Hotel Management
 • At least 10 years experience in food and beverage
 • Good command of English

26-Oct-16

 

Applied
 • Business Development and Strategy
 • Launch new project from business plan development
 • investment control

26-Oct-16

 

Applied
 • Government relations/Affairs, Landlords
 • Strong marketing, CSR, communication
 • Good command in English language

26-Oct-16

 

Applied
 • 10 years experiences with financial institutions
 • Ability to work independently and as a team
 • Credit analysis and team building skills

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายฟลีท
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

26-Oct-16

 

Applied
 • Buyer House Brand
 • Hard Line & Soft Line Product
 • Retail Business Experience

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experiences in accounting, process management
 • or finance for more than 10 years
 • Familiar with IFRS, US GAAP, SOX

26-Oct-16

 

Applied

Executive Secretary To GM

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 7 years experiences of Executive Secretary
 • Excellent command of English, service mind
 • Experiences working in Manufacturing env.

26-Oct-16

 

Applied
 • General Manager or AVP (Fashion ,Cosmetics)
 • Marketing Sales Management
 • Control P&L Logical Thinking

25-Oct-16

 

Applied
 • 10 years experience in human resources
 • Good command of spoken & written English
 • Bachelor's Degree or higher in Human Resource Mgr

25-Oct-16

 

Applied
 • Exp project management, process development
 • Experience in FMCG or Online business
 • Good command in English language

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp in accounting and financial field
 • Knowledge with Oracle, SAP system
 • Good in English language and computer literacy

25-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 10 years working experience in sales manag
 • Exp sales forecasting, planning, budgeting process
 • Good command in English communication

25-Oct-16

 

Applied
 • Experience implementation strategies
 • Experience in merchandise
 • Negotiate and keep the optimal relationship with s

25-Oct-16

 

Applied
 • Exp in Financial Product Development
 • experience in business development
 • good command in English language

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Annual Plan, sales objectives Property Development
 • Retail Space Management
 • leasing team with appropriate merchandising

25-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล