• Good command of English
 • experience in Marketing
 • New graduate are also welcome

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales Co, Marketing Co, Support
 • Good knowledge of computer skills such as MS Excel
 • Good command of both spoken and written English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูเเลฐานลูกค้ารายเก่า ติดตามพบปะลูกค้ารายใหม่
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี

26-Oct-16

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาสื่อสารคล่อง
 • ทุ่มเทพร้อมเรียนรู้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

26-Oct-16

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Accounting, Finance
 • Experience in Marketing or sales engineer.
 • Fresh graduate is welcome

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่้น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้ระบบ SAP และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sales and marketing
 • marketing
 • sales coordinate

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สนับสนุนการขายของเซลล์
 • จัดทำ quotation แทนเซลล์
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales and Marketing Coordinator

Krungsri Consumer

ภาคตะวันออก

 • Sales productivity improvement
 • coordinate with branch
 • improve and solve application problem with branch

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล