• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบ Tooling และ Process
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ยานยนต์/การผลิต
 • ทักษะการวิเคราะห์แก้ไขบัญหา และ Project management

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Software Tester
 • Software development, SDLC, Agile
 • Quality Assurance, QA

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bacehlor's degree in Computer Science
 • Javascript, PHP
 • English skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science or related
 • Minimum 1 year experience in Software Testing
 • Knowledgeable in .NET and SQL

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Lead test strategy of assigned projects
 • Good experience in automation testing
 • Coaching small group of QA engineers

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • QA Exp. with ‘Big Data’ technology: Hadoop,Vertica
 • QA Exp. in messaged based systems: kafka, MQ
 • Test Automation development

09-Dec-16

 

Applied
 • Leading, managing and developing team
 • Agile and Test Automation experience
 • Good command of English communication

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead and own quality strategy
 • Ability to code in any programming languages
 • Good communication and interpersonal skills

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and review test cases
 • agile or scrum Methodology
 • Insurance experience as plus

09-Dec-16

 

Applied
 • Well understanding GMP / HACCP / ISO 9001
 • Good English communication skills
 • Experienced in food manufacturing

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมระบบการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ขั้นตอนการผลิต
 • ความรู้ด้าน GMP, HACCP ISO9001:2000 Food safety
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะความรู้ทางด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • เข้าใจข้อกำหนดต่างๆ เช่น GMP/HACCP/Food safety
 • มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี ช่างสังเกตุ

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Assurance Manager

Mahidol-Oxford Research Unit,

กรุงเทพมหานคร

 • To develop, implement and maintain quality systems
 • Lead a review of Standard Operating Procedures
 • Provide expert advice on trial regulations

09-Dec-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • B.Sc. (Food Technology/Science or related field)
 • Over 3 year experience in Food industry
 • Good command of English

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

09-Dec-16

 

Applied
 • Incoming Quality Engineer
 • Quality Engineer
 • Internal audit Engineer

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master/Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 1-2 years in programming languages such as python
 • 1-2 years in performance test tool such as JMeter

09-Dec-16

 

Applied
 • Assesses and confirms suppliers capability
 • Conduct supplier quality performance reviews
 • Implement Material Quality Management process

09-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้าน Food
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานควบคุมคุณภาพ
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป
 • คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกประกันคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดูแลเอกสารด้านงานทะเบียน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Assurance
 • Automotive, Medical or Electronics manufacturing
 • IPQA and OQA activities

08-Dec-16

 

Applied
 • งานด้านไอที
 • ขั้นต่ำปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • Experienced with Mobile Application / Mobile Web
 • Demonstrate ability to work independently
 • Experienced with XML, JSON

08-Dec-16

 

Applied
 • Software Tester ตรวจสอบคุณภาพของ Software
 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รัชดาภิเษก
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ และคนที่มีประสบการณ์

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Food.
 • At least 5 years QA functions experience in food.
 • Good command of English..

08-Dec-16

 

Applied
 • Develop plan & operate software quality assurance
 • Develop test case, test plan and test procedure
 • Conduct software testing and create test reports

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ/อายุ ชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบการผลิต,ระบบการควบคุมคุณภาพ

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work with high quality modern mobile & web app
 • International environment with foreign projects
 • Take part of building up the QA team

08-Dec-16

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering.
 • 10 years working experience in Quality Assurance.
 • Strong interest in reality investigation.

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or above graduated of Electronic Engineer
 • Read/Write/Oral capability in English is basic.
 • Follow test plan in order to ensure product

08-Dec-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • QA / Tester
 • Fresh graduates are welcome
 • Salary negotiable

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical science
 • Have understanding in GMP requirement.
 • Coordinates the timely close-out of NCR/CAPA

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Engineering degree
 • Experience in Supplier Quality Management
 • Lead Auditor Certificate (ISO 9001, ISO 13485)

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master/Bachelor degree in engineering.
 • Experience in Manufacturing or service.
 • Experience for Lean Six sigma tools.

07-Dec-16

 

Applied
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • ต้องมีประสบการณ์ ด้านฟิล์มพลาสติก 3ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Supplier Quality Assurance
 • Supplier qualification programs
 • Good in English communication

07-Dec-16

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in Science, Industrial
 • Being responsible for the quality control system
 • 5 years’ experience in a QA management role

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • ดูแลและพัฒนาระบบควบคุมบันทึกการผลิต

07-Dec-16

 

Applied
 • Experience in QA, QC functional
 • Knowledgeable for 5W1H, QC 7Tools, Problem Solving
 • TOEIC Score 450 or above would be an advantage

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-2 years experience,Thai nationality
 • fresh graduate are welcome
 • Bachelor’s Degree in Computer Sciences, Computer E

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • 3-year experience in Software Testing
 • Good knowledge of SDLC, Programming Skill

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในไลน์ผลิต
 • ควบคุมพนักงานตรวจสอบรายการสินค้าก่อนจัดส่ง
 • จัดทำรายงานรับรองผลการตรวจสอบประจำวัน

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Wire bone, die bone knowledges, QA/QC processes
 • Exxcellent in Eenglish language
 • ISO 9000/14001, customers/ supplier support

06-Dec-16

 

Applied
 • Enhance GMP compliance of GMP concerned department
 • Validation of the medicines products
 • Evaluate products quality review

06-Dec-16

 

Applied
 • Develop Test case
 • Maintain Automatation testing script
 • Experience in Automation Test

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Testing process, Testing Data
 • Banking Solutions
 • Agile & DevOps Automated Tools

06-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล