• ดูแลเกี่ยวกับงานสรรหาว่าจ้าง ส้มภาษณ์พนักงาน
 • ดูแลการทำข้อมูลการคิดเงินเดือน ค่าล่วงเวลา
 • ดูแลเรื่องการแจ้งเข้า - แจ้งออกประกันสังคม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive
 • Labor Union Experience
 • English Communication

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related field.
 • At least 5 years' experience in Management level.
 • Excellent in English Communication Skill

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chinese and English speaker
 • New plant set up
 • Bowin, Chonburi

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Business or related
 • Age over 40 years old
 • minimum 5 - 8 years’ experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • hr, human resources, training
 • hrd, hrm, manager
 • recruitment, employee relation

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR Supervisor

Hal Aluminum (Thailand) Co., Ltd.

ภาคตะวันออก

 • labour Law knowkedge
 • networking of HR
 • English is preferred

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Being responsible for providing HR Support
 • Acting as a key member of the management
 • As this is a “Greenfield Site” recruitment

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Generalist, ensuring the accuracy
 • Ensure the relevant HR database is up to date
 • Assist in recruitment process

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานสรรหา - ว่าจ้าง
 • จัดทำเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินได้อื่นๆ
 • สรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างประจำเดือน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HR, Management or any related field
 • 5-8 years’ experience in various HR functional
 • Experience in working for an English speaking

20-Oct-16

 

Applied
 • Basic Salary THB 50,000 – 60,000
 • Working Location: Rayong
 • Manufacturing - Chemical and Food

20-Oct-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Learning & Development
 • Recrutiment
 • Employee Engagement

20-Oct-16

 

Applied
 • HR managerial level at least 4 years
 • Able to perform all functions of the HR
 • Over 10 years experience in HR field

19-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • HRD,HRM
 • 8 years’ experience up in multi-national
 • Recruitment,Training,ER

19-Oct-16

 

Applied
 • Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources.
 • 7 years HR generalist experience.
 • Define, build and implement training.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years’ experience in a Human Resources function
 • Knowledgeable in all HR function
 • Strong leadership and people management skills

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • age 28 – 39 years old.
 • 4 years’ experience up in multi-national
 • Recruitment,Training

18-Oct-16

 

Applied
 • hr, human resources, training
 • hrd, hrm, manager
 • hrd, training,

18-Oct-16

 

Applied
 • Exp 10 years in overall HR management
 • Excellent command of English
 • Good knowledge of Labor Law & Standards

18-Oct-16

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Human Resources, Political Science
 • 1 years’ relevant HR and Admin working experiences
 • Proficiency in MS office applications

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Human Resource or relate fields
 • Experience for 1-3 years.
 • Knowledge in social security and HR tax law.

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Managemant
 • SAP system
 • Checking and tracking all invoice from supplier

18-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Human Resources, Political Science
 • 6 years’ relevant HR and Admin working experiences
 • Independent, strong sense of responsibility

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,35 years old and above.
 • Minimum 10 years work experience in human resource
 • Able to work in Amata City Industrial Estate

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 6 to 10 years (preferably from manufacturing indus
 • Graduate in law or business administration.
 • Good command of written and spoken English

17-Oct-16

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading regional
 • An opportunity to utilize your HR knowledge
 • Attractive remuneration package

17-Oct-16

 

Applied
 • labor Union management
 • M&A or HR System Integration
 • Safety regulations

17-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Age over 28 years
 • Bachelor degree in Administration
 • 3-5 years experience in HR position

17-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Age over 28 years
 • Bachelor degree in Administration
 • 3-5 years experience in HR position

17-Oct-16

 

Applied
 • รัฐศาสตร์ / จิตวิทยา / สังคมศาสตร์
 • มีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบสูง ชอบการทำงานเกี่ยวกับข้อมูล

17-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master in Business Administration
 • At least 5 years experience in managerial role
 • Strong planning, organizational skills

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in HR or related fields
 • At least 8 years working experience
 • Good command of English and computer literacy.

17-Oct-16

 

Applied
 • Requiring mobile phone
 • Interpreter in meeting
 • Support Japanese Staffs

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compensation & Benefit and Employee Relations
 • Global Manufacturing
 • Rayong

16-Oct-16

 

Applied
 • Manage day-to-day operations of the human resource
 • Provide advice and guidance to managers
 • Identify HR strategies

10-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล