• กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

09-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดชัยนาทได้

09-Dec-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Human Resources or any related
 • 3-5 years of experience in Training
 • Age between 28 – 35 years old

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

08-Dec-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Strong customer-focused and service-minded.
 • Master's Degree in Social Science, HR.
 • Multi-tasking and able to work under pressure.

07-Dec-16

 

Applied
 • Supervise and deliver human resources operations
 • Analyze data related to HR for planning
 • Ensure high level of engagement in organization

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • female / male, aged between 28 - 35 years old
 • At least 5 years of working in HR fuctionn
 • มีประสบการณ์ HR ในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Human Resources management
 • More than 7 years working experience in similar
 • Strong knowledge of local labor law, and other

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 35 – 45 years old.
 • Minimum of 10 years relevant experience
 • At least 4 years at management level.

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age between 32-35 years old up
 • 7-10 years experience in HR function
 • Have knowledge in labor law and labor union

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 5 years’ experience in HR Generalist
 • HR Business Partner

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage organizational communication process
 • Responsible for all Human Resource functions
 • recruitment process, payroll operation

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง,งานฝึกอบรม,ทำเงินเดือน
 • จบปริญญาตรี-ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 3 ปี

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Human Resource
 • 1-8 year’s working experience in Human resources
 • Good English communication

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล