• เพศ หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

พนักงานบัญชี

K Innovation Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • หญิงอายุ ระหว่าง 27 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of Navision as ERP system
 • 3 years of relevant experience in accounting
 • Diploma in Accounting from recognized institution

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor Degree in accounting
 • Welcome fresh graduate in Accounting
 • Good excel with cost accounting knowledge

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Management Accountant

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • External/Internal Audit experiences are preferable
 • Minimum Bachelor’s degree in accounting
 • Male/Female age between 27-32 years

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถใช้ Google Drive, Calendar, Gmail, MS Office
 • Bonus

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance.
 • Have knowledge of SAP is preferred.
 • Good command of English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีด้านจ่ายมา 3 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี แะตรวจสอบบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายของบริษัท
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารซื้อ-ขาย, เอกสารต่างๆ ของบริษัท
 • งานธรุการทั่วไปและงานจัดซื้อ
 • การเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายชำระสินค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years’ experience in Accounting or Financial
 • Bachelors or higher Degree in Accounting
 • Female or male, aged 28- 35 years old

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีต้นทุนงบประมาณ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Communication skills in English
 • Minimum 1-2 years of accounting experience

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0 - 5 year experience as Accountant
 • Fair or Poor command in English
 • can wak from BTS Silom or Sukhumvit lines

23-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Handle all process of accounting
 • Working Hour: Monday – Friday / 08:30 – 17:00

23-Oct-16

 

Applied
 • Accountant
 • Accounting
 • Accounting officer

22-Oct-16

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

21-Oct-16

 

Applied
 • budget control
 • financial and performance report
 • kpi

21-Oct-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย / อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี

21-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Male or female, aged 27 - 32 years old, Thai
 • Minimum Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years of experience in Internal Audit.

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading bicycle and parts trading company
 • opportunity to brush up your overall accounting
 • Experience in using Microsoft NAV is a plus

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปวช ปวส
 • ซื่อสัตย์ อดทน
 • เงินเดือนเริ่มต้น 12000

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant [Job ID:37022]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in general accounting,
 • general ledger, reconciliation of account
 • Experience in doing monthly closing

21-Oct-16

 

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

21-Oct-16

 

Applied
 • ทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชีในระดับต้น
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

21-Oct-16

 

Applied
 • skill in property management software
 • accounting for Condominium Juristic Person
 • can communicate in English

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • บัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย
 • สามารถปิดงบการเงินได้ (บัญชีนิติอาคารชุด)

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, หรือสาขาบริหารงานจัดการ
 • สามารถทำบัญชีได้ หรือทำทางด้านตัวเลขทางบริหาร
 • มีความสามารถใช้ Adobe Photoshop

21-Oct-16

 

Applied
 • งานธุรการ และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี และเอกสารรายงาน
 • จัดเตรียมเอกสาร และคีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและเคยเป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

20-Oct-16

 

Applied
 • AP accounting background 1-3 years
 • Petty cash
 • Computer literacy (MS Word, Excel and SAP)

20-Oct-16

 

Applied

Senior Accountant - General

People & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 4 years of experience in SAP GL accounting
 • Good command of English

20-Oct-16

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 years working experiences in accounting
 • Good command of spoken and written English

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant (English Speaking)

Adecco Consulting Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 - 5 year experience in full set of Accounting
 • Good command of English, Pharmaceutical is prefer
 • 40 - 60k

20-Oct-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Opportunity to work in such a big well known Japan
 • Opportunity to grow up in your career
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant

InterGest (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • A degree in accounting with accounting
 • 2-5 years of corporate accounting
 • Experience with monthly and annual

20-Oct-16

 

Applied
 • Thai national, age 25 – 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years' experience in accounting tasks

20-Oct-16

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

20-Oct-16

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accountant ผ่านงานบัญชี1-3 ปี
 • Sr. Accountant ผ่านงานบัญชี 3-8 ปีสามารถปิดงบบัญชี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล