• ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การงานด้านงานบัญชี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายบัญชีตามประมวลรัษฏากร

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย / อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Head of Finance & Accounting
 • Assistnat Head of Finance & Accounting
 • Tax & Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี2 ปี ขึ้นไป
 • ดำเนินการการรับ-จ่ายเงินสดและเช็ค

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing Finance & Accounting, P&L, CPA
 • Budgeting, Forecasting, FP&A, Variance Analysis
 • Reporting, Audit, Account Reconciliations, ERP Sys

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ( สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี-การเงินเป้นอย่างดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5-8 years experiences in related function
 • Knowledge in taxation and BOI
 • Bachelor’s Degree Accounting or Finance

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent Team, Participative Management Style
 • State of the Art Manufacturing Facility
 • Intelligent Innovation, Diligent Execution

18 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage all accounting and financial aspects
 • Oversee funding, treasury operations and cash flow
 • Develop tools and systems to provide critical

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged 35 – 40 years old.
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Accounting / finance
 • Very good Excel skills (Pivot and V look up)

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง หรือ ชาย / อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ลงบัญชีตั้งหนี้ ลงรายรับรายจ่าย จัดทำภาษีและ ภงด

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้าน AP ตั้งหนี้ ค่าใช้จ่าย/จ่ายชำระหนี้
 • จัดทำ ภง.ด.1,3,53,ภ.พ.30,รับวางบิล
 • ตัด statement ,ตั้งหนี้,คีย์ภาษีซื้อ,คีย์รายการขาย

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ
 • ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree(s) from reputable university,
 • Minimum 3 years experience
 • Good command of English,

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องครบถ้วน
 • ควบคุมการปิดบัญชีทั้งรายเดือน และรายปี
 • ตรวจสอบการทำ Management report

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มี CPA
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ เช่น รับวางบิล
 • มีความรู้เรื่องภาษีอากร ภพ.30 , ภงด.3 , ภงด.53 ,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงิน 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและเคยเป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • A Bachelor degree in accounting or related
 • 3years experience in accounting position
 • Strong Excel skills are required

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Male or female, age not over 26 years old.
 • Welcome new graduation.

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms.Office ได้ดี

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • taxation and BOI, Accounting Manager, Finance
 • Accounting Manager Automotive, Finance manager
 • Finance Automotive, Good English, SAP, ERP

20-Oct-16

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • ลงบันทึกงานประจำวันของพนักงานเก็บบัญชี
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบการทำงานของพนักงานเก็บบัญชี
 • จัดทำและตรวจสอบ ชุดจ่ายเงินชำระเจ้าหนี้
 • มีความรู้ทางด้านการบัญชี

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

20-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือการเงิน
 • ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile)
 • มีความรู้ในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

20-Oct-16

 

Applied
 • Good knowledge in cash management, Tax
 • Minimum 7 years of experienced
 • Experience in management role more than 4 years.

20-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • Accounting Finance senior manager
 • Finance Controller in Logistics Business
 • CPA

20-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 10 years experience
 • Very Good English communication skill
 • Good problem solving skill

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

20-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีและด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และ ภ.พ. 30
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

20-Oct-16

 

Applied
 • Senior Finance Accounting Manager with MNC
 • Good in English
 • suchat@kensington.co.th

19-Oct-16

 

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Experience in a construction business is a plus.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน Accounting หรือ Finance
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านการรับและจ่ายเงิน

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคลากรภายในสำนัก
 • วางแผนและบริหารงานด้านบัญชีของสำนักบัญชีและการเงิน
 • จัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน บัญชี

19-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในตำแหน่งงานเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ,ละเอียดรอบคอบ,ความซื่อสัตย์
 • มีการวางแผน,วิเคราะห์งานและบริหารงานที่ดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, 25 years old up.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Demonstrated problem solving skill

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • การศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกบัญชีเบื้องต้น และตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำงบการเงิน งบดุล กำไร ขาดทุน
 • จัดทำและกระทบยอดรายละเอียดบัญชี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล