• Bachelor’s degree in Accounting
  • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
  • Have CPD License & Can Register CPD for Company

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล