• Bachelor's degree or higher in any fields
 • Experience in content translating, writing
 • Good command in English and Thai

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตตรี สาขานิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์
 • มีความสามารในการค้นคว้า, วิเคราะห์, เขียนบทความ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป / ปวส.ขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สัมภาษณ์พร้อมรับทำงานทันที

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CONTENT EDITOR
 • CONTENT WRITER
 • CONTENT WRITER

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can't stop writing(have the samples/blog to prove)
 • A fun, energetic, creative personality
 • For senior at least 2 years exp.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความเข้าใจ บทความที่คุณถนัดและเข้าใจเป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็น มีความรับผิดชอบ ไม่งอแง ไม่ Slow life
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงาน Comercial Editorial ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีความสนใจข่าวสารในวงการกีฬาทุกประเภท
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years working experience in this filed
 • Creative, well plan and high responsibility
 • Good communication skill both Thai & English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชายหญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีความสนใจข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
 • สามารถทำงานในเวลาที่กำหนดได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent command of English
 • English Translator/Translation
 • English Interpreter/Interpretation

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create quality content for presenting on Online
 • Expert in proofread and language usage
 • Knowledge in E-Commerce

20-Oct-16

 

Applied
 • ป.ตรี เทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร
 • ปสก. ในการทำ Storyboard, Script 2 ปีขึ้นไป
 • ปสก.ด้าน e-learning 2 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing, Art or related
 • Create main concept for marketing communication
 • Prepare the proposal (concept and media execution)

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Commercial Writing
 • Can work in a team with fast pace
 • Passion for tech startup,e-commerce,digital media

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี
 • รักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือดีๆ เป็นชีวิตจิตใจ
 • มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์, เขียนบทความ

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working with fast growing Social Game Developer
 • Gain well benefits and nice working atmosphere
 • Comfortable working location

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง ที่มีใจรักเครื่องสำอางค์
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารในโลก Beauty อยู่เสมอ
 • สามารถเขียนข้อมความให้ดูสนุก มีชีวตชีวา น่าติดตาม

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts or English
 • At least 2-3 years copy writing experiences
 • Interested in the dynamics of digital technology

18-Oct-16

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน สู้งานหนัก รับผิดชอบ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษา กระชับ เข้าใจง่าย
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences in advertising, printing or creative
 • Good command of written and spoke English.
 • Portfolio presentation for interview

17-Oct-16

 

Applied
 • Aged 25 - 32 years old
 • Degree in Communication Art, Business Admin
 • 2 years in writer role or related position

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์เขียนบทความออนไลน์มาก่อน
 • มีความรู้ และเข้าใจหลักการพื้นฐานของ SEO

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female/Male age 20-40 years
 • Knowledge in online marketing and digital media
 • Understanding of online marketing

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1-year working experience
 • Excellent writing skill
 • Knowledge in Computer Science, IT

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

15-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี การสื่อสารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารด้วยการเขียนได้ดี

15-Oct-16

 

Applied
 • Create,manage and monitor all social media content
 • 3-5 years experienced in social content writer
 • Daily active with social network site

06-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล