• Management report
 • Monthly Business Planning
 • Business Analysis

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide automated financial report/OPEX monitoring
 • Consolidate cost center budget/develop budget plan
 • 3 year experience in Finance/Accounting

19-Oct-16

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Nakhonratchasima

18-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล