• มีความรู้ทางด้านภาษา Java , C , C++, PHP , ASP,
 • มีความสามารถพัฒนา Web Application
 • มีความรู้ทางด้าน Graphic เช่น Flash , Photo Shop

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม / ศึกษา / รวบรวม / ข้อมูล
 • สร้าง/พัฒนา/ประยุกต์การใช้งานแอพพลิเคชั่น
 • วิเคราะห์และทบทวนระบบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mobile Developer

CDG & G-ABLE

ยานนาวา

 • มีประสบการเขียน Andrioid หรือ IOS
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Junior & Senior

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or higher Degree in Computer Science
 • Experience in JAVA programming.
 • Good understanding of MVC design pattern

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java or Kotlin(Android)
 • version control and GIT
 • Angular JS, Jason,Waterfall and Agile

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Java, Web Services

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Create robust, smooth, and beautiful apps
 • Work in a start-up environment
 • Open to local and international candidates

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Robust, scalable & reliable back-end architecture
 • Start-up environment
 • Interviewing now!

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ yrs experience developing applications software
 • 2 yrs objective oriented, Java, C++, OO
 • expertise with the Android SDK

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • 24 - 35 years old
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors in Computer Science
 • 2 years of Android development experience
 • Strong object-oriented programming skills

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mockup/ prototyping/ build demo of mobile app
 • Support business team to play around
 • Support business team on technical

07-Dec-16

 

Applied
 • Basic English spoken required
 • You will be in contact with a worldwide clientele
 • Startup ambiance

07-Dec-16

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supportive and Open Culture
 • Performance Bonus
 • Rapid Learning Environment

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Nextzy Technologies Co.,ltd. รับสมัคร Android
 • Nextzy Technologies Co.,ltd. รับสมัคร Android
 • Nextzy Technologies Co.,ltd. รับสมัคร Android

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Android Mobile Developer

GoPomelo Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Android developer/Android mobile/tablet/SDK/GIT/
 • SDK/SVN/JSON/Web service/analytical thinking/JAVA
 • Programmer/mobile developer/MVC/MVP/mobile app

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Sciences
 • Database: SQL Server, Oracle
 • Minimum 5 years in computer programming

07-Dec-16

 

Applied

Android DEVELOPER

Pomelo Fashion Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Excellent knowledge of Java language and SQlite
 • Good understanding of OOP concepts
 • Highly motivated with an ability to meet deadlines

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mobile Developer Team Leader

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • Lead software development team
 • Objective C, Swift & Java
 • Exp with Apple AppStore & Google Play

07-Dec-16

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

06-Dec-16

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Mobile developer and .Net Developer(Optional)
 • Familiarity with OOP design principles
 • Bachelor of Science degree in Computer Science

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Portfolio is strongly encouraged during interview
 • New graduate are also welcome !

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop application C#.NET,VB.NET,MVC,mobile
 • At least 0-1 year of experience in programmer
 • HTML, XML, CSS, JavaScript,SQL Command / Server

06-Dec-16

 

Applied
 • Build demo of mobile app on android iOs / Tablet
 • Support business team / new API from partner
 • technical part for POC with new vendors

06-Dec-16

 

Applied
 • Experience of program developing
 • Full of motivation to create the good mobile games
 • Japanese company, the office is near MRT Praram 9

06-Dec-16

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 yrs exp in Web & Mobile Application iOS/Android
 • HTML5, CSS3, JavaScript, Node JS, SQL and No SQ
 • MV/ cross-platform frameworks development, Java

06-Dec-16

 

Applied
 • Good communication skills
 • 5yrs experience in Android and iOS development
 • Design and build advanced applications

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Android Mobile Developer

HELPSTER COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 1 year experience in Android development
 • Design and build advanced applications
 • Knowledge of web/mobile frameworks or SDKs

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

iOS Mobile Developer

HELPSTER COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • 1 year experience in iOS development
 • 3 years experience in software development
 • Knowledge of web/mobile frameworks or SDKs

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge PHP, JavaScript, CSS for Web Developer
 • Knowledge iOS, Android for Mobile Developer
 • Knowledge in cross platforms will be advantage

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์2 ปีขึ้นไปในการพัฒนาโปรแกรมมือถือ
 • มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบMobile Application

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields
 • Experience with Android APIs and Frameworks
 • 1year experience in mobile application development

06-Dec-16

 

Applied
 • Android mobile/tablet application development
 • iOS mobile/tablet application development
 • Experience in push notification, live-chat

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being interested in developing Smartphone App.
 • Experience in developing JAVA, JAVA for Android.
 • Knowledge of XML, JSON, Framework, SQLite and OOP.

06-Dec-16

 

Applied
 • Develop iOS apps for multinational clients
 • Strong knowledge in Objective C, C# and/or PHP
 • Good track record in iOS developer role is a plus

06-Dec-16

 

Applied

Mobile App Developer (iOS | Android)

OTV CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in Comp Sci, Computer Engineer
 • 2+ years of overall iOS &/or Android development
 • Strong Objective-C skills and inside-and-out

06-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience in the field
 • Good career progression opportunities
 • Able to communicate in english fluently

05-Dec-16

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Interactive screens in taxis
 • Enhance our platform with your own hands
 • Make millions of taxi passengers happy

02-Dec-16

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop the applications by using iOS and Android
 • Develop and test the software
 • Perform build and deploy application

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้าน Java และ Andiord Dev
 • มีประสบการณ์ การทำงานตั้งแต่ 2 – 5 ปีขึ้นไป
 • ใช้ Tool ในการพัฒนา Android App ได้อย่างน้อย 1 ตัว

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
 • ออกแบบและให้คำแนะนำในการออกแบบหน้าจอหน้าจอแก่ทีม
 • ทดสอบโปรแกรมมือถือสำหรับ Android

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years of experience
 • Good Salary and Benefits
 • Challenging and Fun Environment

02-Dec-16

 

Applied
 • Talented, Self-motivated, Creative type of person
 • Experienced in Java and Android Studio
 • Ready to work in Startup and fast growing company

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-3 years in enterprise application design
 • iOS or Android frameworks
 • Familiarity with Web Application using JAVA

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least experience about android application 6 ye
 • Bachelor degree in computer science or relate file
 • Male or female above age 28 yrs

02-Dec-16

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Samsung Android, Android Developer / Programmer
 • Samsung KNOX, Mobile Developer
 • Samsung B2B enterprise mobility

02-Dec-16

 

Applied
 • 1-3 years of experience in related fields
 • Programming: Flashbuilder, AS3
 • Develop Mobile applications for internal

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียน Object C ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจการทำงานของ Push Notification
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ HTTP GET/POST

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล