• ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance,Accounting.
 • Good command of English and computer.
 • Ability to work independently.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • auditor, consolidate, risk management, financial
 • CPA, balance sheet, cash flow, assistant auditor
 • internal audit, external audit, accounting

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • internal audit, ERP, SAP, finance, economics,
 • accountancy, document process, risk management
 • flowchart, english

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Audit financial, operational and system
 • Good command of English
 • Strong knowledge of J-SOX

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years of internal audit experience.
 • To be a valued member of the Internal Audit.
 • Professional Accounting Qualification.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • English and computer in excellent command
 • 5 years of experience for internal audit
 • Bachelor Degree in Accounting or Related field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน
 • มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
 • ควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance, CIA or CISA is +
 • 10 yrs exp. with 3 yrs in supervisory level
 • Can work independently and good English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting degree, excellent in English
 • Provide internal audit & control advice to clients
 • Strong communication and analytical skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • 5 years experience in Internal Audit
 • Good analytical skill, proactive and problem

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน หรือ งานสอบบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
 • วางแผนงานตรวจสอบประจำปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 years of relevant working experience.
 • Audit of securities business would be advantage.
 • Good verbal and writing skills in English.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Minimum two (2) years experience
 • Be able to travel and work in up–country

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Laws, Accounting
 • Good Knowledge in Securities Business.
 • Good Command of English.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Audit
 • Previous knowledge or familiar with ERP packages
 • Good knowledge or understand accounting principle

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Accounting or related field.
 • Good command of English Languages.
 • experience in internal audit or external audit.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรีการบัญชี,ผลิต,IT,วิศวกรรมและที่เกี่ยวข้อง

20-Oct-16

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality. Degree in Accounting.
 • 2-5 years experience in the internal audit field.
 • Good command of English.

20-Oct-16

 

Applied
 • experiences in internal audit
 • Prepare operational and financial audits
 • Auditing various business units

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • Age 28-35 years old
 • Minimum of 4 years working experience

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25-27 Years / Male or Female
 • degree in Auditing, Accounting, Business Adminis
 • 1-3 years’ experience in Audit function

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in accounting, audit.
 • Experience in internal audit or account audit.
 • Be creative, and follow-up.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • manage the Internal Audit function
 • identification and evaluation of risk
 • ensuring compliance with applicable law&compliance

20-Oct-16

 

Applied
 • CPA or CIA would be advantage.
 • 5 years working experience in auditing.
 • Good command of English and presentation.

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit

V GROUP CARS CO., LTD.

ห้วยขวาง

 • ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
 • จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
 • จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐาน

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese company
 • BTS Nana
 • Manufacturing

20-Oct-16

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai Nationality
 • CPA qualification required.
 • 5 years of relevant working experience

19-Oct-16

 

Applied
 • Master/Bachelor's degree in Auditing, Accounting
 • 1 - 2 years' experience in internal auditing
 • Strong analytical

19-Oct-16

 

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • Good English skill.
 • Bachelor degree in Accounting, Finance.

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
 • จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
 • ปฎิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจ

19-Oct-16

 

Applied
 • Internal Audit, ตรวจสอบ, IT
 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบ IT

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years of experience
 • Be able to work in King Kaew
 • CPA license would be an advantage

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow internal audit methodology to identify
 • Document audit work in an organized
 • Desire and commitment to travel

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Internal Audit or External Audit.
 • CPA / CIA is an optional.
 • Good command of spoken and written English.

19-Oct-16

 

Applied

Internal Audit Manager

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Conduct the internal audit works.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • CPA or CIA is required.

19-Oct-16

 

Applied
 • Financial Audit
 • Operational Audit
 • Certified Public Accountant (preferable)

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล