• เพศชายเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 • เพศชาย พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • การศึกษาระดับปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 25 - 35 year.
 • Electrical , Mechanical , Instrument tech.
 • 3-5 years and working experience in industry.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดทำแผนงานและงบประมาณการซ่อมบำรุง
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ไฟฟ้า , ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ดูแลบำรุงรักษาเครน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ดูเเลระบบไฟฟ้า ประปา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ดูเเลระบบไฟฟ้า ประปา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา :ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • ดูแลงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ

25-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานซ่อมเครื่องจักรกล
 • มีความอดทนสูงในการทำงาน

25-Oct-16

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรม
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน มีไหวพริบ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายอายุ 21 - 30
 • จบ ปวช-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ม.3, ม.6 ปวช, ปวส,ป.ตรี
 • เป็นผู้ที่มีคสามขยันอดทน และไม่เป็นโรคติดต่อ

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปวช. – ปวส. ช่างไฟฟ้า / ช่างก่อสร้าง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

25-Oct-16

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานต่างๆ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. ขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. ด้านเครื่องกล / ไฟฟ้า

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับงานพลาสติก
 • เปลี่ยนแม่พิมพ์ และปรับแต่งเครื่องจักร
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

25-Oct-16

 

Applied

ช่างซ่อมบำรุง

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป
 • รับผิดชอบกับงานซ่อม/สร้างเครื่องจักร
 • รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา และงานซ่อมบำรุงอื่นๆ
 • ควบคุม ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา
 • จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง 1-2 ปี ขึ้นไป
 • เพศชาย ปวส. ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิคส์,เครื่องกล
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร

25-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • Good command of English

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า, เครื่องจักรกล
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครน ปั้นจั่น
 • มีใบอนุญาตขับขี่และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล-ซ่อมบำรุงอพาทเม้นท์ จ.ชลบุรี
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านช่างก่อสร้าง (ไฟฟ้า/ประปา/กระเบื้อง/

24-Oct-16

 

Applied
 • ช่างฉีด หน้าที่set up, adjust condition
 • วุฒิการศึกษาปวช ขึ้นไป
 • 3 ปี ด้านติดตั้งและปรับ condition

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23-35 ปี
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. สาขาเครื่องกลไฟฟ้า /ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น

24-Oct-16

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส ไฟฟ้า หรือ เครื่องมือวัด
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุง 2-3 ปี
 • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง การทวนสอบ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป สาขาเครื่องยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • เพศชาย, หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ

23-Oct-16

 

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

22-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Age 25 - 45 Years
 • Diploma to Bachelor Degree Holder
 • 5 years’ hands-on technical experience

22-Oct-16

 

Applied
 • Male Age 25 - 45 Years
 • Diploma to Bachelor Degree Holder
 • 5 years’ hands-on technical experience

22-Oct-16

 

Applied
 • ดูแล, ซ่อมแซม,ซ่อมบำรุงเครื่องจักร/เครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ / พร้อมมีใบขับขี่

22-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineer or related field
 • Vocational high school diploma + 2 years
 • Knowledge Technically skilled

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง, ไม่กลัวความสูง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

21-Oct-16

 

Applied
 • Handling maintenance to machine in textile
 • Performing required quality measurements
 • Able to work cooperate with textile team

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมแซมงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. – ปวส.
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ประปา
 • มีความอดทนต่องานที่หนัก

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้

21-Oct-16

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี เพศชาย/หญิง
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช. สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 2 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 10 years of work experienced
 • Very good English communication skill
 • Thai National only

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • ไม่จำกัดอายุ
 • เพศชาย, หญิง

21-Oct-16

 

Applied
 • ทำการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ภายในโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักรและไฟฟ้า

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล