• เพศ ชาย-หญิง 25 ปีขึ้นไป
 • เปิด PR สั่งซื้อวัตถุดิบ ,วางแผนเรียกเข้าวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์ตรงสาย 3 ปีขึ้นไป

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering related field
 • Male, age 23-28 years old
 • 1-2 years experience in Purchasing, Sourcing

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ม.6- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with in procurement function
 • Works effectively in team leadership
 • Good command of written and spoken English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience at hospital required
 • Knowledge on medical equipment/supplies and drugs
 • Implementation of purchasing policy (ISO 9001)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor Degree in related field.
 • Experience at least 1-2 years in oversea purchase
 • Good command of spoken and written English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regulate purchasing/supply policies and procedures
 • Negotiate contract terms and conditions
 • Cost saving through vendor selection and review

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง ผ่านงานด้านจัดซื้อ คลังสินค้า 5 ปี
 • สวัสดิการ โบนัส ชุดพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่ง ค่ารักษาพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ และอื่น ๆ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 32-40 years old.
 • 5 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese is advantage

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 35-40 years old.
 • 5 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese JLPT N2 / N1

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sourcing & selecting the potential supplier
 • Establishing, developing and managing team
 • Developing and implementing the strategic sourcing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป, จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความกระตืนรือร้น
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms Office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 24-30 years old.
 • 1 years up experiences in Purchasing, Procurement.
 • Goon in English and Japanese JLPT N2 / N1

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.B.A or M.B.A. graduate
 • 1-3 years of working experience
 • Procurement/Supply Chain Management/Logistics

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Buyer, Procurement
 • Purchasing
 • Supply Chain Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Search for vendor/supplier in local and inter
 • Working experience minimum 1 year
 • Summary monthly non tobacco procurement report

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchase and manage all shop stock
 • Manage shop administration and ensure compliance
 • To be responsible for whole school local

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing
 • Import Export
 • Oversea

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English and Chinese
 • Coordinate with Buyer
 • Manage the team for any other project

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years working experience in Purchasing
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 32-40
 • Responsible for checking the BOQ,DWG,Specification

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท , เพศหญิง/ชาย อายุ 25-33 ปี
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศและประสานงาน
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวสและปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในออฟฟิศ 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข
 • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 21 - 30 years old
 • Diploma Certificate or higher in related field
 • Good command of English, both spoken & written

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดหาราคาและจัดซื้อสินค้าให้ตรงสเปค
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • จัดซื้อผ้า หรือจัดซื้อ Accessory อย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ
 • จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้า

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อชิ้นส่วน/อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง ,มีความคล่องตัวสูง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร
 • ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์
 • ตรวจสอบคำสั่งการเรียกร้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor in Management, BA, Social Science
 • 2 yrs. experience in purchasing/procurement
 • Knowledge in Procurement-Purchasing System

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้งาน DMAS ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ยินดีรับทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเจรจาต่อรอง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong technical knowledge in Semiconductor fields
 • Including purchasing, materials
 • Proven track records in purchasing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานสั่งซื้อสินค้าจากซับพลายเออร์
 • ติดตามใบสั่งซื้อ สินค้าเสีย สินค้าส่งซ่อม
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Over 10ys purchasing work experience;
 • Good English skill with spoken and written;
 • Strong ownership and proactive, good professional

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintain PO and follow up acknowledgement
 • Comparing prices and deals from different supplier
 • 0-2 years of purchasing experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overall management of inventory control
 • Experience 2-3 years
 • BA or higher in Math/Statistics

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Engineering, Economic
 • 1-3 years experience in Procurement
 • Familiarity and skill with the tools of Strategic

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี/โท บริหาร,การจัดการ/วิศว หรืออื่นๆ
 • ประสบการณ์จัดซื้อวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้น
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1) Good Communication in English
 • 2) Age over 25-35 years)
 • 3) Able to use MS Office (expert in excel will be)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ในระดับดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ตรวจสอบราคา,เปรียบเทียบราคา,เจรจาต่อรองราคาสินค้า
 • ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 • จัดทำใบรับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหาสินค้าให้ได้ตรงตามใบขอซื้อ
 • เพศ หญิงอายุ 20-32 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female. Age not over 27 years.
 • Bachelor’s Degree in Engineer.
 • Good command of both written and spoken English

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

27-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล