• เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการติดตั้งเครื่องใช้ในโรงงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work for a well established & fast growing firm
 • To report the Quality Manager in QC&QA activities
 • To monitor & control in process quality

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Control Technician (12 months contract)

BASF (Thai) Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Quality Control for in process, raw material & lab
 • Ensure lab equipment are in good condition
 • Ensure QC are conduct correctly and efficiently

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma/Bachelor’s Degree in Science/Manufacturing
 • Minimum 2 years working experience in quality cont
 • Proactive approach to product quality control

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering, Industrial or any similar
 • 5 years’ experience in a Quality department
 • Able to operate calmly under pressure

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีภาวะ ความคิด ทางด้าน QA / QC

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Supplier Quality Control Manager (VDA Certified)

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • 7-10 yrs.exp in Supplier Quality control for Tire
 • VDA certified, Oveaseas Suppliers Audit,
 • Practical of English

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Uregently Required
 • Uregently Required
 • Uregently Required

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา วทบ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเคมี)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

08-Dec-16

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง
 • บันทึกผลการตรวจคุณภาพประจำวัน

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม GMPและ HACCP
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • วางแผน ควบคุมและติดตามผลการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age not over 30 - 35 years old
 • Bachelor or Master degree in Electrical,Industrial
 • Good command of written and spoken in Japanese N3

08-Dec-16

 

Applied

Quality Control Team Leader

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Diploma to Bachelor’s Degree in Textile Chemistry
 • 2-4 years experience in Laboratory
 • Knowledge in dye/instrument calibrate/maintenance

08-Dec-16

 

Applied
 • ควบคุมดูแลจัดการระบบคุมคุณภาพของส่วนประกอบการผลิต
 • ประสบการณ์ในโรงงานหรือสายการผลิตแปรรูปอาหาร
 • มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำสูงบริหารบุคลากรได้

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree level in Mechanical or Industrial
 • 1 + year of quality-related experience,
 • Good command of English

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

07-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา โยธา
 • มีประสบการณ์ด้าน QC
 • งานแผ่น Precast

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

07-Dec-16

 

Applied
 • Experience in QA, QC functional
 • Knowledgeable for 5W1H, QC 7Tools, Problem Solving
 • TOEIC Score 450 or above would be an advantage

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 24-25 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored Mechanica
 • Good knowledge about Market Claim

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Incoming Quality Control Engineer

GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

เมืองสมุทรปราการ

 • To provide and develop quality plan, document
 • To supervise and control quality associate
 • To control, evaluate and develop supplier

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Process Skill
 • DRW. Forging,casting,stamping,welding,process
 • มีความสามารถทางด้านการหา Supplier, การเจรจาต่อราคา

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years or up experience in quality manufacturing
 • Training need : ISO9001-2000, Quality Auditing
 • Salary Negotiable / 6 day work week

06-Dec-16

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • understand the quality control and quality assuran
 • 3 years or more of experience in Automotive part
 • Be audit supplier for the production process

06-Dec-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม 0 - 3 ปี ขึ้นไป

06-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน QC มากกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์จากโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้เครื่อง CMM ได้

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้เครื่อง CMM ได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Japanese, QC, Assistant manager
 • Chachoengsao, Quality Control, manufacturing
 • Bangpakong, instrument, Tool, Die

06-Dec-16

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของรหัส2
 • ตามเกณฑ์การตรวจ บันทึกผลการตรวจสอบ
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กฯ หรือที่เกี่ยวข้อง

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of progressive QA/QC experience
 • Strong knowledge of ISO standard
 • Bachelor or Master’s Degree in Polymer Science

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field.
 • Experience in Plastic Injection and Assembly.
 • 5 years experience in the field of quality manage.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบรับ-เข้า
 • รับประกันสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 • ติดตามวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไขผลิตภัณฑ์

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronics, Quality Control, Inspector, Engineer
 • Attractive Salary & Benefits
 • Multi-year employment

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง22-27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอีเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้ในระบบ QMS , ISO9001, ISO14001

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆได้

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาม.3,ม.6 หรือปวช.สาขาโลหะการ
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

05-Dec-16

 

Applied
 • Over 8 years in the QC, Quality system position
 • Experience in Automotive manufacturing business
 • Knowledge of ISO/TS 16949:2002, QMS, GD&T

04-Dec-16

THB45k - 55k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล