• 5years+ experiece in Sales and Marketing
 • Strong leadership and communication skill
 • Experience in Automotive industry is a plus

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายในประเทศ
 • Domestic Sales
 • ขาย Modern Trade

09-Dec-16

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Male/Female, age not over 30 years old
 • Sound Knowledge in Domestic operation

08-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส/ปริญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายข้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีความรู้เรื่อง ISO หรือประสพการณ์งาน TQM
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล